Könyvszemle

(38 találat)
# Cím Abstract Szerző Folyóirat Oldalszám
Rec. E. T. A. Hoffmann válogatott zenei írásai - Albert István 1960., 1. évf. 3. szám 313. - 314.o
Rec. Gál György Sándor: Út a muzsikához - Albert István 1961., 1. évf. 6. szám 653. - 654.o
Rec. Romain Rolland: Zenei utazások a múlt birodalmában - Albert István 1961., 1. évf. 5. szám 534. - 535.o
Rec. Vályi Rózsi, Szenthegyi István, Csizmadia György: Balettek könyve - Albert István 1961., 1. évf. 6. szám 650. - 651.o
Rec. Jacques Offenbach: Egy muzsikus útinaplója - Barna István 1960., 1. évf. 3. szám 314.o
Rec. Mozart bécsi levelei - Barna István 1961., 1. évf. 5. szám 535. - 536.o
Rec. Riemann Musiklexikon I-II. - Bartha Dénes 1962., 3. évf. 1. szám 78. - 80.o
Rec. Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I-II. - C. Nagy Béla 1962., 3. évf. 1. szám 77. - 78.o
Rec. Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. – Kerényi György: Népies dalok - C. Nagy Béla 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 202. - 204.o
Rec. Szelényi István: Szövegkritikai tanulmány Bartók „Gyermekeknek” címû mûve eredeti és átdolgozott kiadásáról - Dobos Kálmán 1960., 1. évf. 3. szám 317. - 318.o
Rec. Eõsze László: Az opera útja - Fábián Imre 1961., 1. évf. 6. szám 647. - 648.o
Rec. Josef Rufer: Das Werk Arnold Schönbergs - Fábián Imre 1960., 1. évf. 3. szám 318. - 319.o
Rec. Richard Strauss Jahrbuch - Fábián Imre 1961., 1. évf. 4. szám 457.o
Rec. Edwin Fischer: Beethoven zongoraszonátái - Feuer Mária 1961., 1. évf. 6. szám 649. - 650.o
Rec. Saljapin: Ifjúságom - Feuer Mária 1960., 1. évf. 3. szám 316. - 317.o
Rec. Szelényi István: A magyar zene története I-II. - Fodor Lajos 1960., 1. évf. 2. szám 203. - 204.o
Rec. Várnai Péter: A lengyel zene története - Fodor Lajos 1960., 1. évf. 3. szám 312.o
Rec. Széljegyzet a legújabb Haydn-monográfiához [Bartha-Somfai: Haydn als Operkapellmeister] - Horányi Mátyás 1961., 1. évf. 6. szám 644. - 646.o
Rec. Haydn élete dokumentumokban - Juhász Elõd 1962., 3. évf. 1. szám 76. - 77.o
Rec. Kókai Rezsõ – Fábián Imre: Századunk zenéje - Keszi Imre 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 197. - 199.o
Rec. Régi magyar drámai emlékek I-II. - Maróthy János 1961., 1. évf. 4. szám 455. - 456.o
Rec. Darvas Gábor: A zenekari muzsika mûhelytitkai - Nagy Olivér 1960., 1. évf. 2. szám 204. - 207.o
Rec. Arthur Honegger: Zeneszerzõ vagyok - Pándi Marianne 1961., 1. évf. 4. szám 456. - 457.o
Rec. Wolfgang Osthoff: Das dramatische Spätwerk Claudio Monteverdis - Pándi Marianne 1961., 1. évf. 6. szám 652. - 653.o
Rec. A Gondolat kiadó Kis Zenei Könyvtárának újabb köteteirõl - Révész Doritt 1960., 1. évf. 1. szám 98. - 100.o
Rec. Tiberiu Alexandru: Instrumentele muzicale ale poporului romin. Lucrare aparuta sub ingrijirea institutului de folclor - Sárosi Bálint 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 205. - 206.o
Rec. Dénes Bartha – László Somfai: Haydn als Opernkapellmeister - Sólyom György 1961., 1. évf. 6. szám 642. - 644.o
Rec. A magyar zenetörténet képeskönyve : Keresztury Dezsõ, Vécsey Jenõ, Falvy Zoltán munkája - Somfai László 1960., 1. évf. 1. szám 96. - 97.o
Rec. Agatha Fassett: Bartók amerikai évei - Somfai László 1961., 1. évf. 4. szám 457. - 459.o
Rec. Donald Jay Grount: A History of Western Music - Somfai László 1962., 3. évf. 1. szám 80. - 82.o
Rec. Paul Michel: Über musikalische Fähigkeiten und Fertigkeiten - Szelényi István 1961., 1. évf. 5. szám 537. - 538.o
Rec. Pándi Marianne: Az olasz zene története - Szenthegyi István 1961., 1. évf. 6. szám 648. - 649.o
Rec. Tánctudományi tanulmányok 1959-1960 - Szenthegyi István 1961., 1. évf. 6. szám 651. - 652.o
Rec. Thomas Russel: Filharmonia - Szikra Lajos 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 204. - 205.o
Rec. Két muzsikus életrajz (Szõllõsy András: Honegger – Kroó György: Berlioz) - Várnai Péter 1961., 1. évf. 6. szám 646. - 647.o
Rec. Mozart a színpadon - Várnai Péter 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 199. - 202.o
Rec. Bónis Ferenc: Mosonyi Mihály - Weissmann János 1960., 1. évf. 3. szám 315. - 316.o
Rec. Thurtson Dart: The Interpretation of Music - [Barna István] 1962., 3. évf. 1. szám 82. - 83.o