Disputa

(24 találat)
# Cím Abstract Szerző Folyóirat Oldalszám
Még egyszer Bécs zeneéletérõl - Barna István 1963., 4. évf. 1. szám 87. - 90.o
Erkel és a népzene : megjegyzések Volly István cikkéhez - Bónis Ferenc 1965., 6. évf. 4. szám 412. - 414.o
Kodály-ügyben - Breuer János 1978., 19. évf. 4. szám 433. - 436.o
London, Párizs operaházaiban, hangversenytermeiben - Feuer Mária 1963., 4. évf. 1. szám 90. - 93.o
Az ifjúság zenetanulásáról : hozzászólás a zeneoktatási reform-tervezet vitájához - Friss Gábor 1963., 4. évf. 5. szám 517. - 523.o
Hozzászólás a Munkásének 1919-1944 címû könyvhöz - Halmai (Hausknecht) Károly 1968., 9. évf. 3. szám 312. - 315.o
Kell-e szolfézs a Zenemûvészeti Fõiskolán? - Kodály Zoltán 1965., 6. évf. 6. szám 640. - 641.o
Még néhány szó a tantervrõl - Kodály Zoltán 1961., 1. évf. 9. szám 85. - 86.o
Zeneoktatásunk reformjának problémái - Kulcsár Zoltán 1963., 4. évf. 3. szám 298. - 306.o
Szeget szeggel - László Ferenc 1992., 33. évf. 1. szám 67. - 69.o
Még néhány szó A végzet hatalmáról - Lesznai Lajos 1964., 5. évf. 2. szám 198. - 200.o
Zenekari kultúránk néhány problémájáról : hozzászólás a Magyar Zene cikkéhez - Liebner János 1962., 3. évf. 1. szám 60. - 64.o
Cél és eszköz : megjegyzések egy kórusgyûjteményrõl - Mátyás János 1964., 5. évf. 4. szám 409. - 411.o
A „zenei nevelés” tanterve – vissza a régi Magyarország felé? : megjegyzések Kodály Zoltán cikkéhez - Miklósvári Sándor 1961., 1. évf. 9. szám 87. - 91.o
Adorno filozófiája és a zene : egy könyv margójára - Molnár Antal 1962., 3. évf. 1. szám 65. - 66.o
Hozzászólás Lendvai Ernõ „Bartók dramaturgiája” c. könyvéhez - Müller István 1965., 6. évf. 1. szám 82. - 85.o
Hozzászólás a II. Nemzetközi Marxista Zenetudományi Szeminárium magyar referátumához - Pernye András 1965., 6. évf. 3. szám 300. - 304.o
Hozzászólás a készülõ zeneiskolai reformhoz - Turcsányi Emil 1963., 4. évf. 4. szám 401. - 407.o
A végzet hatalma és a hídszerkezet : megjegyzések Lesznai Lajos cikkéhez - Várnai Péter 1964., 5. évf. 1. szám 85. - 87.o
Gondolatok zenei életünkrõl a Bécsi Ünnepi Hetek apropóján - Várnai Péter 1962., 3. évf. 5. szám 513. - 517.o
[Válasz Lesznai Lajos cikkére] - Várnai Péter 1964., 5. évf. 2. szám 200. - 201.o
Egy idézet kapcsán… - Várnai Péter; Breuer János 1967., 8. évf. 3. szám 301. - 302.o
Egy idézet kapcsán… - Várnai Péter; Breuer János 1967., 8. évf. 3. szám 301. - 302.o
Mit kezdhetünk a típus fogalmával a zenében? - Vitányi Iván 1964., 5. évf. 3. szám 302. - 304.o