Documenta

(109 találat)
# Cím Abstract Szerző Folyóirat Oldalszám
Tizenegy kiadatlan Mahler-levél a Zenemûvészeti Fõiskola könyvtárában - Batta András; Gádor Ágnes 1980., 21. évf. 1. szám 86. - 108.o
Veress Sándor Radó Ági zongoraművészhez intézett levelei : (1967-1973) - Berlász Melinda 2013., 51. évf. 2. szám 154. - 207.o
Gustav Mahler négy levele Erkel Ferenchez - Bónis Ferenc 1960., 1. évf. 3. szám 299. - 306.o
Hogyan lett Erkel Ferenc a Pesti Magyar Színház karmestere? - Bónis Ferenc 1962., 3. évf. 4. szám 393. - 401.o
Liszt Ferenc kiadatlan levele Mosonyi Mihályhoz - Bónis Ferenc 1961., 1. évf. 5. szám 524. - 530.o
15 Bartók-levél - Breuer János 1985., 26. évf. 3. szám 296. - 325.o
Fölszállott a páva… : egy Kodály-mû keletkezésének dokumentumai - Breuer János 1976., 17. évf. 4. szám 433. - 444.o
Ismeretlen kritika Bartók zongoradarabjairól - Breuer János 1971., 12. évf. 4. szám 396. - 400.o
Kodály Zoltán három levele Karl Straubéhoz : függelék. A levelek betûhív másolata - Breuer János 1980., 21. évf. 4. szám 435. - 437.o
Kodály Zoltán: I. szimfónia : a mû keletkezésének dokumentumaiból - Breuer János 1979., 20. évf. 3. szám 300. - 319.o
Stravinsky elsõ budapesti szerzõi estjének kritikai fogadtatása : a zeneszerzõ születésének 100. évfordulójára - Breuer János 1982., 23. évf. 2. szám 199. - 217.o
Szabó Ferenc és a „Moden Magyar Muzsikusok” - Breuer János 1972., 13. évf. 4. szám 416. - 418.o
Beethoven-nyomok Kolozsváron - Dani János; László Ferenc 1974., 15. évf. 4. szám 437. - 441.o
Csáth Géza zenei írásaiból - Demény János 1971., 12. évf. 2. szám 196. - 207.o
Két Bartók-levél - Demény János 1980., 21. évf. 2. szám 189. - 197.o
Két Vivaldi – emlék - Domokos Pál Péter 1962., 3. évf. 2. szám 156. - 157.o
Ismeretlen Liszt-levelek - Dömötör Zsuzsa 1977., 18. évf. 2. szám 202. - 215.o
Kodály Zoltán: „Utam a zenéhez” : a könyv három elõszava [Ernest Ansermet, Benjamin Britten és Yehudi Menuhin írásai] - Eõsze László 1967., 8. évf. 2. szám 189. - 191.o
Thomas Stoltzer szerzõdtetési okmánya 1522-bõl - Falvy Zoltán 1960., 1. évf. 1. szám 83. - 84.o
„Plausus Poli et soli” : magyarországi zenés születésnapi köszöntõ - Ferenczi Ilona 1980., 21. évf. 3. szám 313. - 318.o
Liszt Ferenc és C. F. Weitzmann - Gábry György 1983., 24. évf. 3. szám 305. - 311.o
Paraszti életrajzok a Pátria népzenei hanglemezek tükrében - Gábry György 1981., 22. évf. 4. szám 425. - 438.o
Paraszti életrajzok a Pátria népzenei hanglemezek tükrében II. - Gábry György 1982., 23. évf. 3. szám 295. - 308.o
Liszt Ferenc Wesselényinél (Wesselényi Miklós ismeretlen levelei Liszt Ferenc 1843-i látogatásáról) - Gál István 1962., 3. évf. 3. szám 285. - 289.o
Petõfi javainak lefoglalása és elárverezése (1849-1851). Szendrey Júlia kottái - Gerõ József 1972., 13. évf. 3. szám 281. - 287.o
Újabb dokumentumok Bartók és az A. K. M. osztrák jogvédõ társaság kapcsolatáról - Gomboczné Konkoly Adrienne 1988., 29. évf. 1. szám 52. - 112.o
Hans von Bülow négy kiadatlan levele az MTA kézirattárában - Hamburger Klára 1964., 5. évf. 2. szám 194. - 197.o
Liszt Ferenc, Carl Alexander weimari nagyherceg és Michelangelo Caetani, Sermoneta hercege - Hamburger Klára 1983., 24. évf. 3. szám 291. - 304.o
Az Új Zenei Stúdió hangverseny-repertoárja 1970-1990 között - Jeney Zoltán;Szitha Tünde 2012., 50. évf. 3. szám 303. - 348.o
Az Új Zenei Stúdió hangverseny-repertoárja 1970-1990 között - Jeney Zoltán;Szitha Tünde 2012., 50. évf. 3. szám 303. - 348.o
Bretán Miklós – A színpad és a zene költõje - Jordáky Lajos 1969., 10. évf. 2. szám 200. - 202.o
A Zenészeti Lapok századik születésnapjára - Kecskeméti István 1960., 1. évf. 2. szám 194. - 196.o
Bartók Béla Keszthelyen (1906) : egy emlékkiállítás tanulságaiból - Kecskeméti István 1968., 9. évf. 3. szám 301. - 308.o
Liszt XVIII. rapszódiájának ismeretlen kézirata - Kecskeméti István 1964., 5. évf. 2. szám 191. - 194.o
Szemelvények a Zenészeti Lapokból - Kecskeméti István 1960., 1. évf. 2. szám 196. - 197.o
Ismeretlen Liszt-levelek - Kovács Mária 1980., 21. évf. 2. szám 182. - 189.o
Két máig kiadatlan Bartók partitúra : a fából faragott királyfi szvit-változatainak története - Kroó György 1969., 10. évf. 1. szám 76. - 89.o
Egy ismeretlen Liszt-levél - Kunszery Gyula 1966., 7. évf. 2. szám 186. - 188.o
Dohnányi Ernő az utókornak : Búcsú és üzenet (Message to Posterity) - Kusz Veronika 2014., 52. évf. 1. szám 58. - 90.o
Bartók elsõ erdélyi hangversenye - Lakatos István 1968., 9. évf. 2. szám 201. - 204.o
Enescu budapesti hangversenyei - Lakatos István 1965., 6. évf. 4. szám 404. - 411.o
Újabban talált Liszt-emlékek Kolozsváron - Lakatos István 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 164. - 169.o
Bartók-adalékok egy román könyvújdonságban - László Ferenc 1975., 16. évf. 1. szám 102. - 104.o
Kiadatlan Bartók-levél Karl Vötterle hagyatékában - László Ferenc 1977., 18. évf. 2. szám 216. - 217.o
Kodály Zoltán három levele Karl Straubéhoz - László Ferenc 1980., 21. évf. 4. szám 430. - 434.o
Lajtha László elfelejtett kritikája Farkas Ödön Ady-dalairól - Lengyel András 1976., 17. évf. 1. szám 91. - 92.o
Egy 18. század végi magyarországi kulturális nagyberuházás pénzügyi összesítése - Malina János 2011., 49. évf. 1. szám 116. - 123.o
Öt Kodály-karmû keletkezéstörténetéhez - Mátyás János 1982., 23. évf. 3. szám 309. - 325.o
Adalékok Beethoven dalköltészetéhez - Mona Ilona 1964., 5. évf. 6. szám 645. - 650.o
Liszt Ferenc elsõ magyar fordításban megjelent levele - Mona Ilona 1976., 17. évf. 3. szám 306. - 307.o
Adalékok Bartók Béláról - Murányi Róbert Árpád 1972., 13. évf. 3. szám 288. - 292.o
Az elsõ magyar nyelvû diák énekkari törvény - Murányi Róbert Árpád 1962., 3. évf. 6. szám 639. - 641.o
Ismeretlen Liszt emlékek - Murányi Róbert Árpád 1964., 5. évf. 5. szám 528. - 532.o
Magyarország éneklõ ifjúsága 1500-1650 között : újabb adatok a Bártfai gyûjteményrõl - Murányi Róbert Árpád 1973., 14. évf. 1. szám 77. - 84.o
Richter János levelei a Budapesti Filharmóniai Társasághoz és budapesti hangversenyei a Filharmonikusok Zenekarával : a nagy magyar karmester halálának ötvenedik évfordulóján - Németh Amadé 1966., 7. évf. 6. szám 618. - 632.o
A Hunyadi László két külföldi bemutatója a múlt század közepén - Pándi Marianne 1965., 6. évf. 1. szám 73. - 81.o
Liszt Ferenc az egykorú magyar sajtó tükrében : hírek és recenziók a Honmûvészben - Pándi Marianne 1968., 9. évf. 1. szám 75. - 80.o
Maurice Ravel mûveinek sajtóvisszhangja I. - Pándi Marianne 1983., 24. évf. 3. szám 318. - 328.o
Maurice Ravel mûveinek sajtóvisszhangja II. - Pándi Marianne 1983., 24. évf. 4. szám 416. - 444.o
Érdekes levelek Dohnányi Ernõ hagyatékából - Párkainé Eckhardt Mária 1967., 8. évf. 6. szám 613. - 626.o
Érdekes levelek Dohnányi Ernõ hagyatékából - Párkainé Eckhardt Mária 1967., 8. évf. 6. szám 613. - 626.o
A Magyar Zene évtizedei : adalékok a folyóirat elsõ ötven évének történetéhez - Péteri Lóránt 2011., 49. évf. 1. szám 99. - 115.o
Emlékek Bartókról : (Közreadja: Gádor Ágnes) - Prahács Margit 2013., 51. évf. 1. szám 79. - 90.o
Kodály Zoltán, az „önkéntes õrsereg” tagja - Rolla Margit 1977., 18. évf. 1. szám 82. - 98.o
A Negyvennégy duó elsõ rádió-elõadása - Salamon István; Wilheim András 1980., 21. évf. 2. szám 197. - 200.o
Bartók Béla Kisfaludy Társasági tagságának bonyodalmai – a Greguss-díj visszautasítása - Schelken Pálma 1964., 5. évf. 3. szám 294. - 299.o
Levelek Sebestyén Gyulához Bartók és Kodály „ügyben” - Schelken Pálma 1984., 25. évf. 4. szám 436. - 444.o
Egy népdalunk variánsairól - Schram Ferenc 1961., 1. évf. 6. szám 624. - 627.o
Egy régi lakodalmas dallam feljegyzése - Schram Ferenc 1971., 12. évf. 3. szám 297. - 298.o
Két Bartók-levél - Szabolcsi Bence 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 147. - 152.o
Az ifjú Engels a zenérõl - Szak Péter 1979., 20. évf. 3. szám 280. - 292.o
A munkásdalgyûjtés mindennapjaiból - Szatmári Antal 1963., 4. évf. 5. szám 513. - 516.o
A Bartók-irodalom egyik korai, érdekes dokumentuma. Csáth Géza: A magyar zene - Székely Endre 1962., 3. évf. 5. szám 509. - 512.o
Adalékok Liszt „Hangnemnélküli bagatell” címû mûvéhez - Szelényi István 1965., 6. évf. 4. szám 399. - 404.o
Debussy özvegyének ismeretlen levele - Szilágyi György 1983., 24. évf. 3. szám 312. - 317.o
Bartók- és Kodály-dokumentumok a Petõfi Irodalmi Múzeum kézirattárában - Szilágyi János 1978., 19. évf. 4. szám 425. - 432.o
Reinitz Béla-dokumentumok a Petõfi Irodalmi Múzeumban - Szilágyi János 1980., 21. évf. 2. szám 200. - 208.o
Adalékok Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenei gyûjtõtevékenységéhez - Valkó Arisztid 1973., 14. évf. 4. szám 412. - 413.o
Adalékok id. Bartók Béláról - Valkó Arisztid 1963., 4. évf. 4. szám 388. - 391.o
Adalékok Takács Jenõ „Nílusi legendá”-jához - Valkó Arisztid 1979., 20. évf. 3. szám 293. - 299.o
Adalékok Weiner Leó életrajzához - Valkó Arisztid 1973., 14. évf. 1. szám 74. - 76.o
Adatok Bartók színpadi mûveihez - Valkó Arisztid 1977., 18. évf. 4. szám 433. - 439.o
Aggházy-dokumentumok a Fõvárosi Levéltárban - Valkó Arisztid 1961., 1. évf. 6. szám 618. - 623.o
Bartók – Kodály szakvéleménye Siposs Antalról - Valkó Arisztid 1975., 16. évf. 3. szám 328. - 330.o
Bartók Béla tervezett londoni hangversenyének levéltári háttere - Valkó Arisztid 1977., 18. évf. 1. szám 99. - 105.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében (pótlások) - Valkó Arisztid 1980., 21. évf. 3. szám 319. - 328.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében III. - Valkó Arisztid 1975., 16. évf. 4. szám 414. - 426.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében IV. - Valkó Arisztid 1976., 17. évf. 3. szám 308. - 327.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében [I. rész] - Valkó Arisztid 1974., 15. évf. 4. szám 420. - 436.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében. II. rész - Valkó Arisztid 1975., 16. évf. 2. szám 195. - 207.o
Ismeretlen Kodály-dokumentum a Tanácsköztársaság idejébõl - Valkó Arisztid 1972., 13. évf. 4. szám 414. - 416.o
Szemelvények a Fõvárosi Levéltár Erkel – Liszt leveleibõl (II. rész) - Valkó Arisztid 1962., 3. évf. 1. szám 46. - 54.o
Szemelvények a Fõvárosi Levéltár Erkel-Liszt leveleibõl [I. rész] - Valkó Arisztid 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 170. - 176.o
Egy magyar operaszerzõ a XVII. században: Kusser János Zsigmond - Varannai Aurél 1963., 4. évf. 4. szám 392. - 400.o
„Magyar keringõk” a krakkói Jagello-könyvtárban - Várnai Péter 1962., 3. évf. 6. szám 641. - 644.o
Adalékok Bartók és Schönberg kapcsolatához - Várnai Péter 1965., 6. évf. 5. szám 515. - 516.o
Az egyetlen magyar Verdi-interjú - Várnai Péter 1964., 5. évf. 3. szám 300. - 301.o
Bartók Béla posthumus cikke spanyol nyelven. Népzene és mûzene Magyarországon - Várnai Péter 1963., 4. évf. 3. szám 294. - 297.o
Két Bartók-adalék - Várnai Péter 1981., 22. évf. 3. szám 317. - 321.o
Krüchten József a Mozart-Requiemrõl - Várnai Péter 1962., 3. évf. 2. szám 158. - 159.o
Verdi Magyarországon – 1846-1884 II. - Várnai Péter 1972., 13. évf. 2. szám 195. - 205.o
Verdi Magyarországon – 1846-1884 [I.] - Várnai Péter 1971., 12. évf. 4. szám 410. - 421.o
Verdi Magyarországon I. – 1846-1884 [II. rész] - Várnai Péter 1972., 13. évf. 1. szám 49. - 61.o
Verdi Magyarországon II. 1884-1919. (Befejezõ közlemény) - Várnai Péter 1972., 13. évf. 3. szám 292. - 298.o
Erdélyi magyar naplóíró Liszt Ferenc berlini hangversenyeirõl - Vita Zsigmond 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 153. - 163.o
Lajtha László zenetudományi munkássága : bibliográfiai összefoglalás - Volly István 1967., 8. évf. 1. szám 65. - 70.o
Elfeledett Bartók- és Kodály-nyilatkozat 1923-ból - Wilheim András 1980., 21. évf. 4. szám 428. - 429.o
A fúgák fúgája : A Wohltemperiertes Klavier II. kötetének b-moll fúgája - Zempléni Kornél 2014., 52. évf. 1. szám 91. - 98.o
A magyar zenei folklór Bartalus István és Fran Kuhaè levelezésének tükrében. (Ford. Kiss Lajos) - Zganec, Vinko 1971., 12. évf. 4. szám 401. - 410.o