Bárdos Kornél

(5 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
A kõszegi iskolarektor zenei kötelességei a 17. században : adatok a 17. századi iskolák zenéjéhez - 1982., 23. évf. 1. szám 5. - 9.o
A pásztói ciszterciek zenei mûködése az egri gimnáziumban - 1987., 28. évf. 1. szám 14. - 16.o
Székesfehérvár zenei struktúrája a 18-19. században - 1990., 31. évf. 2. szám 130. - 133.o
XVI - XVII. századi számadáskönyvek és jegyzõkönyvek kiegészítõ adatai „Erdély zenetörténeté”-hez - 1988., 29. évf. 3. szám 251. - 255.o
Rec. Emanuel Muntág: Viliam Figu¹-Bystrý-¾ivot a dielo (1875-1937) [Élete és mûve] - 1975., 16. évf. 1. szám 111. - 112.o