Ujfalussy József

(45 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
„Járdányi ügy” a Magyar Zenemûvészek Szövetségében (1951) - 1992., 33. évf. 1. szám 14. - 18.o
„Zseni” vagy „mester”? : megjegyzések Máriássy István írásához - 1966., 7. évf. 2. szám 175. - 176.o
A híd-szerkezetek néhány tartalmi kérdése Bartók mûvészetében - 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 3. - 19.o
A mûfaj-kategória sorsa és jelentõsége a zeneesztétikában - 1975., 16. évf. 1. szám 12. - 24.o
A Szabolcsi ülésszak elé - 1980., 21. évf. 2. szám 115. - 117.o
Az esztétikai és ideológiai kategóriák viszonya, különös tekintettel a mai zenére - 1965., 6. évf. 2. szám 144. - 165.o
Bartha Dénes, a magyar zenetörténet kutatója - 1984., 25. évf. 2. szám 195. - 206.o
Bartók Béla: Kontrasztok – hegedûre, klarinétra és zongorára (1938) - 1968., 9. évf. 4. szám 342. - 353.o
Bartók: Kontrasztok (keletkezésének történetéhez) - 1965., 6. évf. 2. szám 166. - 169.o
Debussy és Liszt - 1987., 28. évf. 2. szám 115. - 118.o
Egy faun délutánja : Mallarmé és Debussy - vers és zene - 1988., 29. évf. 4. szám 335. - 339.o
Egy faun délutánja : Mallarmé és Debussy - vers és zene - 2012., 50. évf. 3. szám 253. - 258.o
Elõszó a mai magyar zenei alkotómûvészethez - 1967., 8. évf. 3. szám 227. - 230.o
Emlékek a Bartók-recepció hazai történetébõl abs.
Zur Geschichte der Bartók-Rezeption in Ungarn
József Ujfalussy

Erfolgreich stellte sich Bartók mit seiner 1. Violinsonate nach dem ersten Weltkrieg in London und Paris (1922) vor. Aber gegen Ende der 20er Jahre entwickelte sich immer mehr eine Dichotomie in der internationalen Beurteilung seines Schaffens, die einem Bartók dem Neuerer einen anderen, einen „Folkloristen“ gegenüberstellte. Verschiedene Bewertungen bevorzugten den einen oder den anderen je nach der Anschauungsweise oder ideologischer Voreingenommenheit des Kritikers bzw. des Kreises wozu er gehörte.
In Ungarn verschärfte sich die Debatte um sein Schaffen nach der Stellungnahme des ZK der UdSSR (Januar 1948), die zur Entfernung seines Pantomims Der wunderbare Mandarin vom Spielplan der Budapester Oper führte (5. Februar 1950). In Ungarn ging es nicht mehr um den „einen“ oder der „anderen“, sondern um den ganzen Bartók. Endgültig kehrte er jedenfalls mit der neuen Aufführung des Mandarins, Juni 1956 heim.
2000., 38. évf. 4. szám 327. - 336.o
Értékek és mértékek - 1968., 9. évf. 2. szám 115. - 120.o
Hasznos könyv a zene lélektanáról - 1972., 13. évf. 1. szám 7. - 13.o
Hogyan kerülnek a magyarok Beethoven III. szimfóniájának utolsó tételébe? : adalék a szimfonikus finálé tartalmi kérdéséhez - 1960., 1. évf. 1. szám 7. - 15.o
Jelentõs könyv a zene társadalmi életmódjáról : Maróthy János: Zene és polgár – zene és proletár - 1967., 8. évf. 1. szám 14. - 25.o
Kodály Zoltán és a Zenemûvészeti Fõiskola - 1975., 16. évf. 4. szám 353. - 358.o
Közös réteg Bartók és Kodály mûvészetében - 1971., 12. évf. 1. szám 8. - 10.o
Második-e Bartók hegedûversenye? - 1970., 11. évf. 1-4. szám 40. - 41.o
Megjegyzések a valóság zenei képének dialektikájához - 1963., 4. évf. 4. szám 341. - 349.o
Megjegyzések Lajtha László utolsó és XX. századi zenetörténetünk korábbi éveihez - 1976., 17. évf. 2. szám 196. - 200.o
Októberi tanulságok - 1967., 8. évf. 5. szám 465. - 468.o
Premisszák a Bartók zene megértéséhez - 1981., 22. évf. 4. szám 335. - 345.o
Somfai László köszöntése - 2004., 42. évf. 3-4. szám 229. - 230.o
Szocialista kultúra és marxista zeneszociológia - 1973., 14. évf. 2. szám 189. - 199.o
Társadalmi közösség és zenei köztudat : hozzászólás Szabolcsi Bence elõadásához - 1966., 7. évf. 5. szám 482. - 487.o
Új mûvek fesztiválja Koppenhágában : a „Nemzetközi Új Zene Társaság” 38. zenei ünnepsége - 1964., 5. évf. 5. szám 461. - 468.o
Utak és válaszutak a mai marxista zenetudományban - 1965., 6. évf. 6. szám 563. - 576.o
Weiner Leó emlékezete - 1985., 26. évf. 3. szám 227. - 229.o
Rec. Gyulai Elemér: 3. zongoraszonáta - 1962., 3. évf. 5. szám 532.o
Rec. Farkas Ferenc szerzõi estje - 1961., 1. évf. 9. szám 80. - 82.o
Rec. Maros Rudolf: Musica di ballo - 1962., 3. évf. 2. szám 147. - 149.o
Rec. Ránki György: 1514 – Fantázia zongorára és zenekarra - 1962., 3. évf. 6. szám 635. - 638.o
A moszkvai nemzetközi marxista zenetudományi szeminárium - 1967., 8. évf. 1. szám 3. - 13.o
A Zenetudományi Intézet konferenciája elé - 1978., 19. évf. 2. szám 115. - 116.o
Búcsú Kókai Rezsõtõl - 1962., 3. évf. 2. szám 99. - 100.o
Jemnitz Sándor - 1963., 4. évf. 4. szám 339. - 340.o
Kókai Rezsõ emlékezete - 1972., 13. évf. 2. szám 127. - 128.o
Rajeczky Benjamin köszöntése - 1982., 23. évf. 1. szám 3. - 4.o
Rösler Endre - 1964., 5. évf. 1. szám 4.o
Szabó Ferenc - 1970., 10. évf. 3-4. szám 229. - 231.o
[Szabolcsi Bence] - 1973., 14. évf. 1. szám 7. - 8.o
Marxista zenetudományi szeminárium Prágában - 1963., 4. évf. 4. szám 408. - 410.o