Breuer János

(234 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
15 Bartók-levél - 1985., 26. évf. 3. szám 296. - 325.o
1948 - Egy mentési kísérlet - 1985., 26. évf. 1. szám 9. - 11.o
A „Párt” zenei bizottságának határozatai a Zenemûvészeti Fõiskoláról abs.
Beschlüsse des Musikkomitees des “Partei” über die Musikhochschule für Musik (1948-49)
János Breuer

Der Musikkomitee der Ungarischer Kommunistischen Partei bestand 1945-1950. Trug zur Vorbereitung der Machtübernahme auf dem Gebiet des Kulturlebens wesentlich bei. War 1948 in Sachen der Musikkultur gewissermaßen Staat in Statt. Die aufsichtsgebliebene Sitzungsprotokolle beweisen den Willen zur aggressiven Umgestaltung der Fr. Liszt Hochschule für Musik, mit besonderer Hinsicht auf die Einstellung der Lehrtätigkeit der Lehrstuhls für Kirchenmusik als Träger antimarxistischer Ideologie.
2000., 38. évf. 2. szám 151. - 160.o
A II. budapesti nemzetközi Erkel-énekverseny - 1966., 7. évf. 1. szám 39. - 48.o
A magyar elõadómûvészet problémáiról - 1965., 6. évf. 4. szám 383. - 393.o
A Magyar Tanácsköztársaság zenei és kulturális politikájáról : beszélgetés Lukács Györggyel - 1969., 10. évf. 2. szám 150. - 161.o
A magyar zenetörténet költõje - 1969., 10. évf. 2. szám 139. - 142.o
Adalékok három Bartók-mû kiadói utóéletéhez - 1970., 11. évf. 1-4. szám 42. - 47.o
Adatok Kodály Zoltán és Benjamin Britten kapcsolatához - 1998., 37. évf. 1. szám 91. - 101.o
Az avantgardista Lajtha - 1993., 34. évf. 1. szám 5. - 12.o
Az elnökkarnagy : Dohnányi Filharmonikusai és a kortárs zene abs.
Der Präsident – Dohnányi’s Philharmoniker und die zeitgenössische Musik
János Breuer

Das Orchester der Budapester Philharmonischen Gesellschaft – nach Wiener Muster aus Mitglieder des Opernorchesters gegründet – wählte, als Verein seine Chefdirigenten, mit dem Titel Präsident bekleidet, selbst. Februar 1919 erwarb den Posten Ernst von Dohnányi (1877-1960), der hervorragender Pianist, Komponist und Pädagoge, der sein Amt im Frühjahr 1944, nach der Deutschen Besatzung Ungarns freiwillig ablegte, und sein Orchester auflöste.
Dohnányi wird von der Nachwelt als Musiker konservativer Einstellung bewertet. Die Programmgestaltung der Philharmoniker beweist diese Bahauptung jedoch weitgehend nicht. Während der Dohnányi-Ära hielt das Orchester etwa 620 Konzerte, davon um 340 unter der Leitung des Präsidenten. Die Bilanz 302 Werke von 104 Zeitgenossen, insgesamt 509-mal aufgeführt. Authorenabende mit Respighi, Stravinsky (2mal), Ravel, Prokofjew, Gastspiel von Hindemith, ungarische Erstaufführung von Schoeberg’s Verklärte Nacht, Werke von Honegger, sogar Messiaen.
Besonders viel tat er Béla Bartók, mit sieben Uraufführungen, alle von Dohnányi dirigiert. Bartók’s Kompositionen standen am Programm von 71 Konzerte der Philharmoniker. Zu Lebzeiten des Komponisten gab es kein zweites Orchester der Welt mit einer derart hoher Aufführungszahl des Ungarischen Meisters.
Die Untersuchung der Daten besagt, daß Ernst von Dohnányi, Chefdirigent des rangältesten Orchester Ungarns wurde zu Unrecht als Konservativer abgestempelt.
2001., 39. évf. 3. szám 275. - 286.o
Az elsõ tizenöt esztendõ - 1977., 18. évf. 3. szám 227. - 231.o
Az új zene notációjának monográfiája - 1967., 8. évf. 3. szám 277. - 283.o
Bartha Dénes az intézményes zenetudományi kutatásokért - 1988., 29. évf. 4. szám 404. - 414.o
Bartók Béla helye a magyar zenei publikációkban - 1969., 10. évf. 1. szám 36. - 44.o
Bartók, a Liszt-pianista - 1999., 37. évf. 4. szám 339. - 348.o
Budapesti Zenei Hetek 1961 - 1961., 1. évf. 9. szám 62. - 65.o
Dmitrij Sosztakovics 60 éves - 1966., 7. évf. 4. szám 372. - 375.o
Egy születésnapra [Magyar Zenemûvészek Szövetsége] - 1989., 30. évf. 4. szám 427. - 440.o
Együtt és egyedül – Mihály András operája - 1967., 8. évf. 1. szám 26. - 32.o
Fesztivál?... : Budapesti Zenei Hetek, 1963 - 1963., 4. évf. 6. szám 639. - 642.o
Fölszállott a páva… : egy Kodály-mû keletkezésének dokumentumai - 1976., 17. évf. 4. szám 433. - 444.o
Ismeretlen kritika Bartók zongoradarabjairól - 1971., 12. évf. 4. szám 396. - 400.o
Jegyzetlapok Szõllõsy Andrásról abs.
Notizen über András Szõllõsy
János Breuer

Der Adressant als Redakteur, früher Rezensent des in Clausenburg (Kolozsvár – Siebenbürgen) zwischen 1936-1943 in 50 000 Exemplaren gedruckten Taschenbuch ungarischer Volkslieder. Die Tätigkeit von András Szõllõsy, Musikreferent des Ministerium für Kultur zwischen 1946-1950, mit Akzent auf seine Bemühungen zur Revitalisierung des ungarischen Musikverlagswesens. Die Rolle von Szõllõsy in eines nicht gegründeten Musikwissenschaftlichen Instituts (1948) und einer gleichnamigen existenten Organisation an der Franz Liszt Hochschule für Musik (1950-1952).

2003., 41. évf. 1. szám 95. - 103.o
Jemnitz Sándor és Arnold Schoenberg kapcsolatai - 1984., 25. évf. 1. szám 3. - 13.o
Jemnitz Sándor levelei Arnold schoenbergnek - 1993., 34. évf. 4. szám 335. - 403.o
Kodály és Karl Straube - 1995., 35. évf. 4. szám 432. - 436.o
Kodály Zoltán Bartók-képe - 1980., 21. évf. 4. szám 394. - 400.o
Kodály Zoltán és Franciaország II. - 1973., 14. évf. 4. szám 373. - 382.o
Kodály Zoltán és Franciaország [I. rész] - 1973., 14. évf. 3. szám 258. - 269.o
Kodály Zoltán három levele Karl Straubéhoz : függelék. A levelek betûhív másolata - 1980., 21. évf. 4. szám 435. - 437.o
Kodály Zoltán: I. szimfónia : a mû keletkezésének dokumentumaiból - 1979., 20. évf. 3. szám 300. - 319.o
Korunk zenéjének korszerûtlen megítélése : széljegyzetek Szerényi Gyõzõ dolgozatához - 1986., 27. évf. 3. szám 280. - 283.o
Lajtha László Coolidge-díja - 1996., 36. évf. 2. szám 146. - 150.o
Monotematikus koncepciók Kodály Zoltán hangszeres mûveiben - 1982., 23. évf. 1. szám 18. - 20.o
Opus 4. - Egy Kodály-mû két alakja - 1991., 32. évf. 2. szám 191. - 209.o
Prokofjev Magyarországon - 1961., 1. évf. 5. szám 508. - 515.o
Stravinsky elsõ budapesti szerzõi estjének kritikai fogadtatása : a zeneszerzõ születésének 100. évfordulójára - 1982., 23. évf. 2. szám 199. - 217.o
Szabó Ferenc és a „Moden Magyar Muzsikusok” - 1972., 13. évf. 4. szám 416. - 418.o
Ujfalussy József: Bartók Béla : a javított kiadásokról - 1990., 31. évf. 1. szám 94. - 98.o
Rec. „Mit játszik a nép hangszerein?” : Tari Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója - 2002., 40. évf. 3. szám 361. - 362.o
Rec. A karmester (szerk.: Blum Tamás) – Homolya István: Zathureczky Ede - 1972., 13. évf. 3. szám 321. - 325.o
Rec. A magyar kórusmûvészet 30 éve (szerk. Nagy Olivér) - 1976., 17. évf. 1. szám 108. - 109.o
Rec. A zenetörténet antológiája (szerk.: Bartha Dénes) – Nagy Olivér: Partitúraolvasás – partitúrajáték - 1976., 17. évf. 1. szám 106. - 108.o
Rec. Alan Philip Lessem: Music and Text in the Works of Arnold Schoenberg - 1983., 24. évf. 2. szám 214.o
Rec. Albrecht Betz: Hanns Eisler – Egy formálódó kor zenéje - 1979., 20. évf. 3. szám 322. - 323.o
Rec. Alfons Rosenberg: Don Giovanni - 1969., 10. évf. 2. szám 208. - 209.o
Rec. Anton Webern 1883-1983 (szerk. Ernst Hilmar) - Anton Webern : elõadások-írások-levelek - 1985., 26. évf. 2. szám 222. - 224.o
Rec. Arnold Schoenberg levelei (szerk.: Erwin Stein) - 1975., 16. évf. 2. szám 213. - 214.o
Rec. Arnold Schönberg – Franz Schreker Briefwechsel (Hrsg. Von Friedrich C. Heller) - 1976., 17. évf. 3. szám 329. - 330.o
Rec. Arnold Schönberg 1874-1951 : zum 25. Todestag des Komponisten - 1978., 19. évf. 4. szám 440.o
Rec. Arnold Schönberg Gedenkausstellung 1974 - 1974., 15. évf. 3. szám 325. - 326.o
Rec. Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai - 1972., 13. évf. 1. szám 81.o
Rec. Arnold Schönberg: Stil und Gedanke - Aufsätze zur Musik - 1980., 21. évf. 2. szám 210. - 211.o
Rec. Bárdos Lajos: Tíz újabb írás – 1969-1974 - 1975., 16. évf. 2. szám 210. - 213.o
Rec. Bartók Béla családi levelei (szerk. ifj. Bartók Béla) - Ifj. Bartók Béla: Apám életének krónikája - Ifj. Bartók Béla: Bartók Béla mûhelyében - 1983., 24. évf. 2. szám 206. - 214.o
Rec. Bartók Béla levelei (szerk. Demény János) - 1977., 18. évf. 2. szám 218. - 220.o
Rec. Bartók Béla levelei - új dokumentumok (szerk. Demény János) - 1971., 12. évf. 3. szám 320.o
Rec. Bartók Béla: Cantata profana - 1975., 16. évf. 3. szám 334.o
Rec. Bartók Béla: Két román tánc zongorára - 1975., 16. évf. 3. szám 331. - 334.o
Rec. Béla Bartók – Zoltán Kodály: Hungarian Folksongs for Song with Piano - 1971., 12. évf. 2. szám 208.o
Rec. Béla Bartók Briefe I., II., (Hrsg. János Demény) - 1974., 15. évf. 2. szám 218. - 220.o
Rec. Béla Bartók Letters - 1971., 12. évf. 2. szám 208. - 209.o
Rec. Béla Bartóks Leben in Bildern - 1965., 6. évf. 6. szám 650. - 651.o
Rec. Bence Szabolcsi septuagenario - 1971., 12. évf. 1. szám 100. - 101.o
Rec. Benjamin Suchoff: Guide to Bartóks Mikrokozmosz - 1972., 13. évf. 3. szám 315. - 316.o
Rec. Benkõ András: Bartók Béla romániai hangversenyei (1922-1936) - 1971., 12. évf. 3. szám 319. - 320.o
Rec. Bereczky János-Domokos Mária-Olsvai Imre-Paksa Katalin-Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai - 1985., 26. évf. 4. szám 435. - 437.o
Rec. Bónis Ferenc: Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban - 1983., 24. évf. 1. szám 110. - 111.o
Rec. Bónis Ferenc: Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban – Béla Bartók Musiksprachen – Aufsätze und Vorträge - 1973., 14. évf. 1. szám 101. - 104.o
Rec. Boros Attila: 30 év magyar operái - 1979., 20. évf. 4. szám 437. - 438.o
Rec. Bruno Walter levelei - 1972., 13. évf. 3. szám 318. - 320.o
Rec. Csaplár Ferenc: Kassák Lajos Bartók-verse - 1981., 22. évf. 4. szám 442. - 443.o
Rec. Csermák Antal György: Az intézett veszedelem vagy a Haza szeretete – vonósnégyes - 1963., 4. évf. 5. szám 543. - 544.o
Rec. Dénes Zoltai: Ethos und Affekt. Geschichte der philosofischen Musikästhetik von den Anfängen bis zu Hegel - 1971., 12. évf. 2. szám 209.o
Rec. Desmond Mark: Zur Bestandaufnahme des Wiener Orchesterrepertoires - 1980., 21. évf. 4. szám 442. - 443.o
Rec. Die Sing-Akademie zu Berlin (szerk.: Werner Bollert) - 1968., 9. évf. 3. szám 319.o
Rec. Dobszay László: A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben - A magyar dal könyve - Magyar zenetörténet - 1985., 26. évf. 2. szám 220. - 222.o
Rec. Documenta Bartokiana, Heft 5. (Hrsg.: László Somfai) - 1978., 19. évf. 1. szám 103. - 109.o
Rec. Elena Ostleitner: Musiksoziographie in Österreich - Music Life-Structures and Changes in the Seventies. A Bibliographical survey from Hungary and Austria - 1980., 21. évf. 4. szám 441. - 442.o
Rec. Elliott Antokoletz: Béla Bartók: A Guide to Research - 1989., 30. évf. 1. szám 112.o
Rec. Eõsze László: Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban - 1972., 13. évf. 1. szám 77. - 78.o
Rec. Eõsze László: Kodály Zoltán életének krónikája - 1978., 19. évf. 1. szám 109. - 112.o
Rec. Eric Walter White: Stravinsky – A zeneszerzõ és mûvei - 1976., 17. évf. 3. szám 330. - 331.o
Rec. Erkel Ferencrõl, Kodály Zoltánról és korunkról : Magyar zenetörténeti tanulmányok Erkel Ferencrõl, Kodály Zoltánról és korunkról (szerk. Bónis Ferenc) - 2002., 40. évf. 1. szám 111. - 119.o
Rec. Ernst Roth: Zene és üzlet - 1972., 13. évf. 3. szám 316. - 318.o
Rec. Ferruccio Busoni: Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst - 1975., 16. évf. 4. szám 431. - 432.o
Rec. Feuer Mária: 88 muzsikus mûhelyében - 1972., 13. évf. 3. szám 320. - 321.o
Rec. Fodor András: Vallomások Bartókról - 1978., 19. évf. 4. szám 437. - 438.o
Rec. François Lesure: Musik und Gesellschaft im Bild - 1967., 8. évf. 4. szám 420.o
Rec. Gábor István: A Vigadó története - 1979., 20. évf. 3. szám 324. - 325.o
Rec. Gál István: Bartóktól Radnótiig – K. Nagy Magda: Balázs Béla világa - 1975., 16. évf. 4. szám 428. - 430.o
Rec. H. H. Stuckenschmidt: Die grossen Komponisten unseres Jahrhunderts I. Deutschland – Mitteleuropa - 1973., 14. évf. 4. szám 439.o
Rec. H. H. Stuckenschmidt: Maurice Ravel. Variationen über Person und Werk - 1968., 9. évf. 2. szám 208.o
Rec. H. H. Stuckenschmidt: Oper in dieser Zeit - 1967., 8. évf. 4. szám 421.o
Rec. Halmy Ferenc – Zipernovszky Mária: Hubay Jenõ - 1977., 18. évf. 2. szám 220. - 222.o
Rec. Hanns Eisler: Musik und Politik. Schriften 1924-1948 - 1975., 16. évf. 2. szám 214. - 215.o
Rec. Harald Goertz: Österreichisches Musikhandbuch - 1973., 14. évf. 2. szám 214.o
Rec. Henriette Kotlan-Werner: Kunst und Volk. David Josef Bach 1874-1947 - 1980., 21. évf. 4. szám 443. - 444.o
Rec. Így láttuk Bartókot (szerk. Bónis Ferenc) - 1982., 23. évf. 1. szám 112.o
Rec. In memoriam Igor Stravinsky (Szerk. Révész Doritt) - 1973., 14. évf. 1. szám 104. - 107.o
Rec. Jan Maegaard: Studien zur Entwicklung des dodekaphonen Satzes bei Arnold Schönberg - 1973., 14. évf. 2. szám 215. - 216.o
Rec. Jemnitz Sándor: Válogatott zenekritikák - 1974., 15. évf. 1. szám 98. - 102.o
Rec. Joachim Kaiser: Grosse Pianisten in unserer Zeit - 1969., 10. évf. 2. szám 207.o
Rec. Josef Rufer: Die Komposition mit zwölf Tönen - 1969., 10. évf. 1. szám 97.o
Rec. Karl Böhm: Ich erinnere mich ganz genau - 1969., 10. évf. 2. szám 208.o
Rec. Karl H. Wörner: Geschichte der Musik - 1968., 9. évf. 2. szám 206. - 207.o
Rec. Karl H. Wörner: Karlheinz Stockhausen - 1969., 10. évf. 2. szám 207. - 208.o
Rec. Kárpáti János: Muzsikáló zenetörténet IV - 1974., 15. évf. 1. szám 102. - 104.o
Rec. Kecskeméti István: A zeneszerzõ Kodály - 1988., 29. évf. 2. szám 223. - 224.o
Rec. Ki kicsoda a magyar zeneéletben? (szerk. Székely András) - 1980., 21. évf. 2. szám 209. - 210.o
Rec. Kim H. Kowalke: Kurt Weil in Europe - 1983., 24. évf. 2. szám 214. - 215.o
Rec. Knud Jeppesen: Ellenpont – A klasszikus vokális polifónia tankönyve - 1976., 17. évf. 3. szám 328. - 329.o
Rec. Kodály Zoltán: Visszatekintés I., II., (második kiadás) - 1974., 15. évf. 4. szám 443. - 444.o
Rec. Kodály Zoltán: Voyage en Hongrie - 1985., 26. évf. 4. szám 438.o
Rec. Kritikai kiadás - kritikai szemmel : Bartók Béla írásai 3.; Írások a népzenérõl és a népzenekutatásról I. (közr. Lampert Vera, lektorálta és szerk. Révész Doritt) - 2000., 38. évf. 4. szám 397. - 403.o
Rec. Kroó György: Bartók kalauz - 1975., 16. évf. 3. szám 334.o
Rec. Kroó György: Bartók-kalauz - 1972., 13. évf. 2. szám 206. - 207.o
Rec. Lakatos István: A kolozsvári magyar zenés színpad (1792-1973) - 1978., 19. évf. 3. szám 330. - 332.o
Rec. Lakatos István: Zenetörténeti írások - 1972., 13. évf. 1. szám 82.o
Rec. Lampert Vera: Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke - 1981., 22. évf. 4. szám 441. - 442.o
Rec. László Ferenc: Bartók Béla - Tanulmányok és tanúságok - 1985., 26. évf. 4. szám 438. - 441.o
Rec. László Somfai: Haydn. His Life in Contemporary Pictures - 1971., 12. évf. 1. szám 101. - 102.o
Rec. Legány Dezsõ: A magyar zene krónikája. Zenei mûvelõdésünk ezer éve dokumentumokban - 1963., 4. évf. 3. szám 318. - 319.o
Rec. Linda Whitesitt: The Life and Music of George Antheil 1900-1959 - 1985., 26. évf. 2. szám 224.o
Rec. Mai magyar zeneszerzõk. Barna István: Ránki György – Pándi Marianne: Kósa György - 1966., 7. évf. 3. szám 305. - 306.o
Rec. Mai magyar zeneszerzõk. Barna István: Szervánszky Endre – Bónis Ferenc: Kadosa Pál – Kárpáti János: Mihály András – Pernye András: Szabó Ferenc - 1966., 7. évf. 2. szám 195. - 198.o
Rec. Martin Cooper: Beethoven - The Last Decade 1817-1827 - 1973., 14. évf. 2. szám 214. - 215.o
Rec. Martin Geck: Die Wiederentdeckung der Matthäuspassion im 19. Jahrhundert - 1968., 9. évf. 3. szám 319.o
Rec. Max Reger, Briefe zwischen der Arbeit. Neue Folge (Hrsg. Ottmar Schreiber) - 1973., 14. évf. 4. szám 438. - 439.o
Rec. Miért szép századunk zenéje? - 1974., 15. évf. 3. szám 332. - 333.o
Rec. Musical Education in Hungary (Ed. Frigyes Sándor) - 1971., 12. évf. 1. szám 102. - 103.o
Rec. Musikleben in Japan (Szerk.: Prof. Dr. Siegfried Borris) - 1968., 9. évf. 1. szám 94.o
Rec. Nathan Notowicz: Wir reden hier nicht von Napoleon, wir reden von Ihnen! - 1972., 13. évf. 2. szám 209. - 210.o
Rec. Németh Amadé: Fleischer Antal – Várnai Péter: Ferencsik János - 1972., 13. évf. 4. szám 431. - 434.o
Rec. Népzene és zenetörténet I. (Szerk. Vargyas Lajos) - 1972., 13. évf. 4. szám 430. - 431.o
Rec. Otto Klemperer: Emlékeim - 1964., 5. évf. 2. szám 205. - 206.o
Rec. Pándi Marianne: Maurice Ravel - 1980., 21. évf. 4. szám 440.o
Rec. Paul Dessau: Notizen zu Noten - 1975., 16. évf. 1. szám 109. - 111.o
Rec. Pernye András: Elõadómûvészet és zenei köznyelv - 1975., 16. évf. 4. szám 430. - 431.o
Rec. Péter László: Bartók Szegeden - 1981., 22. évf. 4. szám 443. - 444.o
Rec. Peter Petersen: Die Tonalität im Instrumentalschaffen von Béla Bartók - 1975., 16. évf. 3. szám 335. - 336.o
Rec. Pieter C. van den Toorn: The Music of Igor Stravinsky - 1986., 27. évf. 4. szám 443. - 444.o
Rec. Pongrácz Zoltán: Mai zene – mai hangjegyírás - 1972., 13. évf. 2. szám 207. - 209.o
Rec. Richard Wagner: Sämtliche Briefe, Band I. 1830-1842 - 1969., 10. évf. 2. szám 209.o
Rec. Rimszkij-Korszakov: Muzsikus életem krónikája - 1975., 16. évf. 4. szám 432. - 433.o
Rec. Rita Mead: Henry Cowells New Music 1925-1936 : The Society, the Music Editions, and the Recordings - 1983., 24. évf. 1. szám 111. - 112.o
Rec. Rudolf Kókai: Franz Liszt in seinen frühen Klavierwerken - 1971., 12. évf. 1. szám 102.o
Rec. Siegfried Borris: Die grossen Orchester - 1971., 12. évf. 2. szám 210.o
Rec. Somfai László: 18 Bartók-tanulmány - 1983., 24. évf. 3. szám 329. - 332.o
Rec. Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái - 1980., 21. évf. 4. szám 438. - 440.o
Rec. Studia Musicologica : Tomus XXI. Fasciculus 1 - 1985., 26. évf. 4. szám 442. - 443.o
Rec. Szabolcsi Bence: Úton Kodályhoz - 1972., 13. évf. 4. szám 428. - 430.o
Rec. Tadeusz A Zielinsky: Bartók – Bartók dolgozatok (szerk.: László Ferenc) – Denijs Dille: Thematisches Verzeichnis der Jugendwerke Béla Bartóks 1890-1904 – Bartók-breviárium (Ujfalussy József – Lampert Vera) - 1974., 15. évf. 3. szám 326. - 332.o
Rec. Tallián Tibor: Bartók Béla - 1981., 22. évf. 4. szám 439. - 441.o
Rec. Terminorum musicae index septem linguis redactus (szerk. Horst Leuchtmann) - 1978., 19. évf. 4. szám 438. - 439.o
Rec. Ulrich Dibelius: Moderne Musik 1945-1965 - 1971., 12. évf. 2. szám 210. - 211.o
Rec. Ursula Eckart-Bäcker: Frankreichs Musik zwischen Romantik und Moderne - 1968., 9. évf. 1. szám 93. - 94.o
Rec. Vágó Ernõ: Vándor Sándor tanítványai. A Vándor-kórus története - 1979., 20. évf. 1. szám 107. - 108.o
Rec. Várnai Péter: Beszélgetések Ligeti Györggyel - 1979., 20. évf. 4. szám 435. - 436.o
Rec. Várnai Péter: Operalexikon - 1976., 17. évf. 1. szám 109. - 111.o
Rec. Várnai Péter: Tardos Béla; Maros Rudolf : mai magyar zeneszerzõk - 1967., 8. évf. 2. szám 194. - 195.o
Rec. Vázsonyi Bálint: Dohnányi Ernõ - 1972., 13. évf. 1. szám 78. - 81.o
Rec. Veszprémi Lili: Zongoraoktatásunk története - 1978., 19. évf. 3. szám 329. - 330.o
Rec. Vladimir Èi¾ik: Bartóks Briefe in der Slowakei - 1972., 13. évf. 3. szám 313. - 315.o
Rec. Wenn Wagner ein Tagebuch geführt hätte… - 1971., 12. évf. 1. szám 103.o
Rec. Werner Fuchss: Béla Bartók und die Schweiz - 1974., 15. évf. 1. szám 104. - 107.o
Rec. Werner Fuhr: Proletarische Musik in Deutschland 1928-1933 - 1983., 24. évf. 2. szám 216. - 217.o
Rec. Wilhelm Jerger: Franz Liszts Klavierunterricht von 1884-1886 - 1975., 16. évf. 4. szám 433. - 434.o
Rec. Willi Apel: Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700 - 1968., 9. évf. 1. szám 94. - 95.o
Rec. Wolfgang Boetticher: Aus Orlando di Lassos Wirkungskreis - 1967., 8. évf. 4. szám 420. - 421.o
Rec. Wolfgang Fortner (szerk.: Heinrich Lindlar) - 1968., 9. évf. 2. szám 207.o
Rec. Zene és mûveltség – Kortárs zeneszerzõk között – Vita a zenekritikáról (szerk.: Kroó György) - 1971., 12. évf. 4. szám 428. - 431.o
Rec. Zenetudományi dolgozatok 1978 (szerk.: Berlász Melinda, Domokos Mária) - 1979., 20. évf. 4. szám 433. - 435.o
Rec. Láng István: Mario és a varázsló – Táncdráma egy felvonásban - 1965., 6. évf. 1. szám 68. - 72.o
Rec. Sárközy István: Klarinétszimfónia - 1964., 5. évf. 1. szám 80. - 81.o
Rec. Soproni József: Brácsaverseny - 1965., 6. évf. 1. szám 72.o
70. [Az Októberi Forradalom évfordulója] - 1987., 28. évf. 3. szám 223. - 224.o
A 60 éves Raics István köszöntése - 1972., 13. évf. 2. szám 143.o
A 75 éves Kósa György köszöntése - 1972., 13. évf. 1. szám 14. - 15.o
A 80 éves Gárdonyi Zoltán köszöntése - 1986., 27. évf. 1. szám 108.o
A Bartók-szám elé - 1975., 16. évf. 3. szám 227. - 228.o
A centenáris Bartók-szám elé - 1981., 22. évf. 1. szám 3. - 4.o
A Schönberg-centenáriumra - 1974., 15. évf. 3. szám 228. - 230.o
Antonin Hoøej¹ - 1967., 8. évf. 4. szám 408. - 409.o
Bárdos Lajos köszöntése - 1974., 15. évf. 3. szám 319. - 320.o
Demény János 60 éves - 1975., 16. évf. 4. szám 369. - 370.o
Ferencsik János 70 éves - 1976., 17. évf. 4. szám 388. - 391.o
Folyóiratok - 1965., 6. évf. 4. szám 428. - 445.o
Folyóiratok - 1965., 6. évf. 5. szám 539. - 557.o
Folyóiratok - 1966., 7. évf. 1. szám 94. - 110.o
Folyóiratok - 1966., 7. évf. 2. szám 204. - 222.o
Folyóiratok - 1966., 7. évf. 3. szám 312. - 333.o
Folyóiratok - 1966., 7. évf. 4. szám 426. - 445.o
Folyóiratok - 1966., 7. évf. 5. szám 531. - 551.o
Folyóiratok - 1966., 7. évf. 6. szám 649. - 669.o
Folyóiratok - 1967., 8. évf. 1. szám 90. - 110.o
Folyóiratok - 1967., 8. évf. 2. szám 198. - 220.o
Folyóiratok - 1967., 8. évf. 3. szám 310. - 333.o
Folyóiratok - 1967., 8. évf. 4. szám 423. - 443.o
Folyóiratok - 1967., 8. évf. 6. szám 650. - 667.o
Folyóiratok - 1968., 9. évf. 1. szám 96. - 112.o
Folyóiratok - 1968., 9. évf. 2. szám 209. - 223.o
Folyóiratok - 1968., 9. évf. 3. szám 320. - 335.o
Folyóiratok - 1968., 9. évf. 4. szám 438. - 448.o
Folyóiratok - 1969., 10. évf. 1. szám 98. - 111.o
Folyóiratok - 1969., 10. évf. 2. szám 212. - 224.o
Folyóiratok - 1970., 10. évf. 3-4. szám 341. - 352.o
Folyóiratok - 1970., 11. évf. 1-4. szám 109. - 112.o
Folyóiratok - 1971., 12. évf. 1. szám 104. - 112.o
Folyóiratok - 1971., 12. évf. 3. szám 324. - 331.o
Gyöngy Pál 70 éves - 1972., 13. évf. 3. szám 279. - 280.o
Interjú dr. Barna Andrásnéval, a Mûvelõdésügyi Minisztérium zene- és táncmûvészeti fõosztályának vezetõjével - 1972., 13. évf. 2. szám 115. - 121.o
Lapszemle - 1960., 1. évf. 1. szám 101. - 109.o
Lapszemle - 1960., 1. évf. 2. szám 207. - 221.o
Lapszemle - 1960., 1. évf. 3. szám 320. - 331.o
Lapszemle - 1961., 1. évf. 4. szám 460. - 463.o
Lapszemle - 1961., 1. évf. 5. szám 539. - 552.o
Lapszemle - 1961., 1. évf. 6. szám 654. - 669.o
Lapszemle - 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 206. - 219.o
Lapszemle - 1962., 3. évf. 2. szám 193. - 205.o
Lapszemle - 1962., 3. évf. 5. szám 538. - 544.o
László Zsigmond 80 éves - 1973., 14. évf. 2. szám 200. - 201.o
Sárai Tibor köszöntése - 1979., 20. évf. 1. szám 32. - 38.o
Szabó Ferenc emlékezete (1902-1969) - 1977., 18. évf. 4. szám 339. - 340.o
Szávai Magda emlékére - 1976., 17. évf. 2. szám 194. - 195.o
Tanítóm... [Rajeczky Benjaminról] - 1987., 28. évf. 1. szám 66.o
Zenemûvészeti Fõiskolánk centenáriumára - 1975., 16. évf. 4. szám 339. - 340.o
A „Muzsika” születésnapjára - 1977., 18. évf. 1. szám 106. - 107.o
Egy idézet kapcsán… - 1967., 8. évf. 3. szám 301. - 302.o
Holland fesztivál 1972 - 1972., 13. évf. 3. szám 303. - 307.o
Kodály-ügyben - 1978., 19. évf. 4. szám 433. - 436.o
Korunk zenéje : megkésett jegyzetek - 1975., 16. évf. 1. szám 77. - 85.o
Német szimfónia : az új zene ünnepi napjai Berlinben - 1965., 6. évf. 2. szám 194. - 199.o