Kodály Zoltán: Marosszéki táncok : keletkezéstörténet, források, mûhelymunka 335. - 375. o
Kecskeméti István
Éneklõ Ifjúság 1925-1944 I. 376. - 415. o
Szabó Helga
Documenta
Maurice Ravel mûveinek sajtóvisszhangja II. 416. - 444. o
Pándi Marianne
Close