A magyar népzene : adatok Kodály tanulmányának keletkezés-történetéhez 3. - 8. o
Bónis Ferenc
1948 - Egy mentési kísérlet 9. - 11. o
Breuer János
A tonalitáselemzés három rétege 12. - 17. o
Dobszay László
Magyar nyelv - magyar ritmus : Zrínyi prózája Kodály zenéjével (néhány megfigyelés) 18. - 28. o
Ittzés Mihály
Mítoszkutatás és zenetudomány 29. - 35. o
Kárpáti János
Euriant és Loherangrin 36. - 48. o
Kroó György
Dialektusvonások egy XVII. századi magyar népének elõadásában 49. - 63. o
Paksa Katalin
Egy hangszeres dallam 64. - 69. o
Sárosi Bálint
„A jövõ itt van és sose lesz vége” : tér- és idõképzetek az Európa Kiadó együttes zene- és szövegvilágában 70. - 74. o
Szemere Anna
A Szentiváni Ének zenetörténeti rétegei 75. - 88. o
Szendrei Janka
Török elemek a volga-kámai finnugorok zenéjében 89. - 91. o
Vikár László
A 80-as évek kompozícióinak jelrendszere : jegyzetek Mártha István három mûvérõl 92. - 96. o
Grabócz Márta
Verbunkos : a legényfogdosás és verbuválás korának tánca a magyar és szlovák irodalmi és zenei dokumentumokban. I. 97. - 112. o
Mo¾i, Alexander
Close