Búcsú Péterfi Istvántól 211. - 212. o
Mihály András
Keleti dallamproblémák 213. - 217. o
Szabolcsi Bence
Juliánusz barát és összehasonlító népzenekutatásunk 218. - 233. o
Szõke Péter
A jelenkori zenekultúra Th. Wiesengrund – Adorno esztétikájának tükrében II. rész 234. - 248. o
Zoltai Dénes
Adalékok egy nevezetes akkord és egy nevezetes motívum történetéhez [I. rész] 249. - 272. o
Cornides Donát György
Báthy Anna (1901-1962) 273. o
Nádasdy Kálmán
Emlékezés dr. Sebestyén Sándorra 274. - 275. o
Banda Ede
Új mûvek bemutatója
Székely Endre: Meditációk tenorhangra és zenekarra (József Attila: „Flórának” címû versére) 276. - 278. o
Juhász Elõd
Kórusbemutató Karai József, Vass Lajos, Arányi György, Gulyás László, Németh Amadé új mûveibõl 278. - 281. o
Juhász Elõd
Lendvay Kamilló: Concertino zongorára, fúvós- és ütõhangszerekre 281. - 283. o
Pernye András
Hidas Frigyes: Fúvósötös 283. - 284. o
Székely András
Documenta
Liszt Ferenc Wesselényinél (Wesselényi Miklós ismeretlen levelei Liszt Ferenc 1843-i látogatásáról) 285. - 289. o
Gál István
Szemle
Nemzetközi zeneoktatási tanácskozás Budapesten 290. - 292. o
Szávai Magda
Egy sikeres új bérletsorozat tapasztalatai 292. - 295. o
Barna István
Szövetségi élet
Vita Lendvay Kamilló: A rendíthetetlen ólomkatona címû szimfonikus mûvérõl 296. - 298. o
Szövetségi hírek 298. - 299. o
Könyvekrõl
László Zsigmond: Ritmus és dallam 300. - 307. o
Vargyas Lajos
Lapszemle 307. - 318. o
Legány Dezsõ; Karczag György; Várnai Péter; Feuer Mária
Hanglemezekrõl 318. - 320. o
Barna István
Close