A mûvészi nagyságról - A Klemperer-centenárium alkalmából 335. - 346. o
Fodor Géza
Weiner Leó jubileumára 347. - 351. o
Molnár Antal
Szabolcsi Bence, Kodályról és Bartókról 352. - 362. o
Bónis Ferenc
Brahms Variationen über ein ungarisches Lied Op. 21 Nr. 2-jének témája : újabb széljegyzetek egy 1930-as levélrészletre 363. - 377. o
László Ferenc
A tizenkétfokú hangrendszer harmóniavilága III. 378. - 385. o
Éliás Ádám
Reneszánsz költészetünk és zenénk forrásairól 386. - 405. o
Szabó István
Újabb adatok és néhány korrekció Bakfark Bálint lengyelországi mûködésével kapcsolatban 406. - 430. o
Király Péter
Keleti hatás a XVII. század eleji olasz monódiában? 431. - 434. o
Laki Péter
Könyvekrõl
Bereczky János-Domokos Mária-Olsvai Imre-Paksa Katalin-Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai 435. - 437. o
Breuer János
Kodály Zoltán: Voyage en Hongrie 438. o
Breuer János
László Ferenc: Bartók Béla - Tanulmányok és tanúságok 438. - 441. o
Breuer János
Studia Musicologica : Tomus XXI. Fasciculus 1 442. - 443. o
Breuer János
Hans Oesch: Aussereuropäische Musik (Teil 1) 443. - 444. o
Bónis Ferenc
Close