„Programopera” zongorán : sajátos stílusjegyek Liszt operaparafrázisaiban 3. - 11. o
Batta András
Beethoven-szimfóniák Liszt átiratában 12. - 20. o
Fittler Katalin
Liszt és a „filozófiai eposzok” 21. - 28. o
Grabócz Márta
Moszkvai archívumok Liszt-dokumentumai 29. - 38. o
Papp Márta
„Il celebre maestro...” : egykorú tudósítások Lisztrõl a Gazzetta Musicale di Milano hasábjain (1870-1886) 39. - 48. o
Szerzõ Katalin
Liszt Ferenc „ismeretlen” francia dalai 49. - 82. o
Szitha Tünde
Szukcesszív polimodalitás : a hangrendszer kiépítésének egy sajátos módja Liszt mûveiben 83. - 107. o
Zeke Lajos
A 80 éves Gárdonyi Zoltán köszöntése 108. o
Breuer János
Könyvekrõl
Források az ókori zeneesztétika történetéhez : válogatta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ritoók Zsigmond 109. - 111. o
Kárpáti András
Margit L. McCorkle: Johannes Brahms, Thematisches-Bibliographisches Werkverzeichnis 111. - 112. o
Bónis Ferenc
Close