Zene és tömegkommunikáció II. : beszámoló a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban folyó zeneszociológiai kutatás néhány eredményérõl 227. - 250. o
Valkó Emõke; Strém Kálmán
Korszerûen korszerûtlen jelenségek korunk zenéje megítélésében (A „Korunk zenéje” bizonyítékai) 251. - 279. o
Szerényi Gyõzõ
Korunk zenéjének korszerûtlen megítélése : széljegyzetek Szerényi Gyõzõ dolgozatához 280. - 283. o
Breuer János
100 popdal 284. - 293. o
Hajnóczy Csaba
Kodály Intermezzója triójának forrása 294. - 311. o
Tari Lujza
Költészet, zene és társadalom a „hagyományos Afrikában” I. 312. - 332. o
Biernaczky Szilárd
Close