A 85 éves Rajeczky Benjamin köszöntése
Debussy és Liszt 115. - 118. o
Ujfalussy József
Simplicissimus 119. - 123. o
Falvy Zoltán
Európai népmûvészet: Az összkép fölvázolásának lehetõségei 124. - 130. o
Hofer Tamás
Liszt és Wagner : egy mûvészbarátság új megvilágításban 131. - 140. o
Eõsze László
A Liszt-család levelestárából 141. - 172. o
Hamburger Klára
Liszt ismeretlen verbunkosátiratai 173. - 188. o
Papp Géza
Liszt Ferenc aradi hangversenyei 189. - 199. o
Pintér Lajos
Leopold Mozart (1719-1787) 200. - 214. o
Szende Ottó
A zenei jóhangzás sokfélesége és akusztikai feltételei : a külsõ akusztikai tényezõk jelentõsége 215. - 219. o
Lohr Ferenc
Könyvekrõl
Dieter Rexroth (szerk.): Paul Hindemith, Briefe 220. o
Bónis Ferenc
Close