„Claude Debussy, Musicien Français” : az életmûvet befejezõ szonáták [I.] 323. - 345. o
Kecskeméti István
Adalékok egy nevezetes akkord és egy nevezetes motívum történetéhez [II. rész] 346. - 364. o
Cornides Donát György
Levél a hetvenéves Lajtha Lászlóhoz 365. - 366. o
Ferencsik János
Karol Szymanowski : halálának 25. évfordulójára 367. - 372. o
Lissa, Zofia
Egy mozgalmas életû cseh muzsikus: Jan Ladislav Dusík 373. - 377. o
Barna István
„Társadalmi dal” : bibliográfiai adalékok a zenetudomány egy fontos problémaköréhez 378. - 385. o
Maróthy János
Új mûvek bemutatója
Dávid Gyula: Szimfonietta kamarazenekarra 386. - 388. o
Pernye András
Beszámoló Mihály András szerzõi estjérõl 389. - 392. o
Gergely Pál
Documenta
Hogyan lett Erkel Ferenc a Pesti Magyar Színház karmestere? 393. - 401. o
Bónis Ferenc
Szemle
Bartók emlékkiállítás, 1962 402. - 403. o
Somfai László
Händel és Bach ünnepségek, Halle-Lipcse 1962 404. - 406. o
Eõsze László
Bécsi Ünnepi Hetek 407. - 408. o
Brix, Karl
Szövetségi élet
Vita Szõnyi Erzsébet egyfelvonásos operájáról, a Firenzei tragédiáról, Maros Rudolf Musica di ballo, és Vass Lajos Fantasia con moto címû mûvérõl 409. - 412. o
Könyvekrõl
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 413. o
C. Nagy Béla
Péterfi István: Fél évszázad a magyar zenei életben 413. - 414. o
Jemnitz Sándor
Harry Goldschmidt: Franz Schubert. Életrajz 415. - 416. o
Juhász Elõd
Hans Jancik: Michael Haydn, ein vergessener Meister 416. o
Molnár Antal
Heinrich Strobel: Igor Strawinsky 416. - 417. o
Bónis Ferenc
Lapszemle 418. - 428. o
Szávai Magda; Karczag György; Várnai Péter; Feuer Mária
Hanglemezekrõl 429. - 432. o
Barna István
Close