Bartha Dénes 80. születésnapjára
In potentatibus octogint a anni... : köszöntjük Bartha Dénest 227. - 228. o
Rajeczky Benjamin
Kedves kollégánk, igen tisztelt Bartha Dénes! 229. o
Brockhaus, Heinz Alfred
[Bartha Dénes köszöntése] 230. o
Dahlhaus, Carl
Beépült életünkbe [Bartha Dénes köszöntése] 231. o
Láng István
Miért választottuk a la-pentatóniát 232. - 236. o
Vargyas Lajos
A hangszeres magyar népi dallam. Sorpárok II. 237. - 250. o
Sárosi Bálint
XVI - XVII. századi számadáskönyvek és jegyzõkönyvek kiegészítõ adatai „Erdély zenetörténeté”-hez 251. - 255. o
Bárdos Kornél
A simontornyai graduál-töredék : (17. század második fele) 256. - 263. o
Ferenczi Ilona
Történeti zeneszociológia: a Simplicissimus-jelenség 264. - 266. o
Falvy Zoltán
Egy Mozart-dallam életrajza 267. - 271. o
Pándi Marianne
Hangszerkezelés és textúra W. A. Mozart érettkori zongoratrióiban 272. - 282. o
Komlós Katalin
„Wie bitter sind der Trennung Leiden...” : egy toposz vándorútja 283. - 291. o
Várnai Péter
A király trombitái 292. - 302. o
Kroó György
Liszt és a mûvész Zichyk 303. - 310. o
Legány Dezsõ
Liszt és Pauline Viardot-García : hét kiadatlan levél ürügyén 311. - 323. o
Hamburger Klára
A 4. vonósnégyes genezise: Bartók és a kottapapírok 324. - 332. o
Somfai László
Close