Bartha Dénes 80. születésnapjára
Organológiai tények és mítoszok : Bartha Dénes „Jánoshidai kettõssípjának” újraolvasása után 3. - 24. o
Kárpáti János
Újabb adatok Pálóczi Horváth Ádám dalaihoz 25. - 40. o
Tari Lujza
Mikor született Bakfark? 41. - 54. o
Király Péter
Liszt és a „régi zene”: egy romantikus megközelítésmód 55. - 65. o
Vikárius László
Liszt „Esztergomi misé”-jének elsõ zenei elemzése 66. - 70. o
Mona Ilona
Esz-dúr hangnemkörei Liszt Koronázási miséjében 71. - 74. o
Ittzés Mihály
Liszt Ferenc tiszteletdíjának beszüntetése 75. - 76. o
Valkó Arisztid
Egy Beethoven-szonáta és amivel összefügg : a zene néhány sajátossága, a zenei elemzés lehetõségei 77. - 101. o
Tagai Imre
Mûvészet és verseny : egy modern intézménytípus történeti gyökerei 102. - 108. o
Klenjánszky Tamás
Könyvekrõl
Zenetudományi írások (szerk. Benkõ András) 109. - 110. o
Legány Dezsõ
Gottfried Habenicht: Die Volksliedsammlung Linster (1933/34) aus Hatzfeld im Banat 110. - 112. o
Tari Lujza
Elliott Antokoletz: Béla Bartók: A Guide to Research 112. o
Breuer János
Close