Ujfalussy József 70. születésnapjára
Tisztelt Ujfalussy József! 3. - 4. o
Glatz Ferenc
Kedves Ujfalussy József barátom... 5. o
Berend T. Iván
[Hommage] 6. o
Daróczy Zoltán
[Hommage] 7. o
Láng István
[Hommage] 8. - 10. o
Soponi József
Ujfalussy József zenekritikáiból 11. - 14. o
Neurobiológia, viselkedéstudomány, hangmikroszkópia - és lehetséges találkozási pontjaik a zeneesztétikában 15. - 19. o
Maróthy János
Amateraszu és Démétér : egy japán görög mitológiai párhuzamról 20. - 28. o
Kárpáti János
Vers és dallam Itáliában 29. - 33. o
Virágh László
Mozart a válaszúton 34. - 40. o
Várnai Péter
Liszt-levelek kiadásáról 41. - 45. o
Legány Dezsõ
Liszt, az apa és nagyapa : kiadatlan levelek Cosimának és Daniela von Bülow-nak 46. - 56. o
Hamburger Klára
A Liszt Ferenc emlékmúzeum új szerzeményei 1986-1989 57. - 65. o
P. Eckhardt Mária
A Borisz Godunov õsbemutatójának sajtóvisszhangja : szellemi-zenei irányzatok az 1870-es évek Oroszországában 66. - 75. o
Bojti János; Papp Márta
Vikár Béla népdalgyûjteményének filológiai problémái 76. - 85. o
Sebõ Ferenc
Gárdonyi Zsigmondné, egy pártfogó a fiatal Bartók Béla életében 86. - 93. o
Gomboczné Konkoly Adrienne
Ujfalussy József: Bartók Béla : a javított kiadásokról 94. - 98. o
Breuer János
Mûfajszerû gondolkodás Lajtha László zeneszerzõi életmûvében I. 99. - 107. o
Berlász Melinda
Narrativitás-elméletek és az elektroakusztikus zene 108. - 112. o
Grabócz Márta
Close