A hatékonyabb együttmûködésért : a szocialista országok zenemûvész szövetségei szófiai tanácskozásának határozata 435. - 436. o
Létrehozni a tömeg és a zene, - a tömeg és a mi zenénk találkozását : a Magyar Zenemûvészek Szövetsége elnökségének közgyûlési beszámolója 437. - 449. o
Sárai Tibor
Hanns Eisler 450. - 452. o
Abusch, Alexander
„Claude Debussy, Musicien Français” : az életmûvet befejezõ szonáták [II.] 453. - 474. o
Kecskeméti István
Adalékok egy nevezetes akkord és egy nevezetes motívum történetéhez [III. rész] 475. - 488. o
Cornides Donát György
A zenei intonációról (vázlat) 489. - 497. o
Lesznai Lajos
Emlékezés Bartók gyermekkarainak budapesti bemutatójára : az éneklõ ifjúság két tanítómestere 498. - 506. o
Perényi László
Új mûvek bemutatója
Szabó Ferenc: Balettzene 507. - 508. o
Fejes György
Documenta
A Bartók-irodalom egyik korai, érdekes dokumentuma. Csáth Géza: A magyar zene 509. - 512. o
Székely Endre
Disputa
Gondolatok zenei életünkrõl a Bécsi Ünnepi Hetek apropóján 513. - 517. o
Várnai Péter
Szemle
„A zene és a közönsége.” Az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsának közgyûlése és kongresszusa. Róma, 1962. szeptember 23-30 518. - 528. o
Maróthy János
A szocialista országok zenemûvész szövetségei vezetõinek találkozója Szófiában 528. - 531. o
Szávai Magda
Könyvekrõl - kottákról
Gyulai Elemér: 3. zongoraszonáta 532. o
Ujfalussy József
Sergio Faiolini: Hangfogó nélkül 532. - 535. o
Jemnitz Sándor
Oldal Gábor: Hanglemezbarátok könyve 535. - 536. o
Barna István
Szemzõ Piroska: Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó 536. - 537. o
Juhász Elõd
Lapszemle 538. - 544. o
Legány Dezsõ; Várnai Péter; Breuer János
Close