Versenymû és szonáta II. : Mozart zongoraversenyei és „a szonátastílus alapeszméje” 339. - 373. o
Sólyom György
A hangszeres magyar népi dallam : hangszeres táncdarab 374. - 385. o
Sárosi Bálint
A zene János király udvarában II. 386. - 391. o
Király Péter
Egy erdélyi Liszt-tanítvány zenei levelei I. 392. - 409. o
Fancsali János
Az elsõ Bartókról szóló könyv terve: Frank Whitaker vázlatai a British Library kézirattárában 410. - 424. o
Gomboczné Konkoly Adrienne; Gillies, Malcolm
Számvetés a Magyar Rádió és az új magyar zene évtizedeirõl : beszélgetés Sárai Tibor, Szõllõsy András, Hidas Frigyes, Soproni József és Láng István zeneszerzõvel 425. - 444. o
Bieliczkyné Buzás Éva
Close