Tanulmny
Mozart zongoramveirl : (els kzlemny) 223. - 273. o
Bartha Dnes
A „Funrailles” genezise : Liszt Forradalmi szimfnijnak s Harmonies potiques et religieuses-ciklusnak sszefggseirl 274. - 298. o
Kaczmarczyk Adrienne
Monolg vagy ria - Igor herceg rijnak korbbi vltozata Borogyin operjban 299. - 332. o
Domokos Zsuzsa
Close