A Magyar Zenei Tanács VIII. közgyûlése 3. o
Beszámoló a Magyar Zenei Tanács VIII. közgyûlésének 4. - 6. o
Szóbeli kiegészítés az írásos beszámolóhoz 7. - 9. o
Forrai Katalin
A magyar zenei élet helyzetérõl 10. - 22. o
Victor Máté
Lendvai Ernõ in memoriam 25. o
Kurtág György
Még egy szó Lendvai Ernõhöz 26. o
Kurtág György
Megnyitó [a Lendvai-konferencián] 27. - 28. o
Soproni József
Találkozásom Lendvai Ernõvel 29. o
Rickenbacher, Karl Anton
„Sub speciae Aeternitatis” [Lendvai Ernõrõl] 30. - 31. o
Hajdú András
Lendvai Ernõ és kora 32. - 37. o
Vitányi Iván
Verdi „titokzatos skálája” 38. - 42. o
Mohay Miklós
A szonátaforma realizálása Kodály szólószonátája elsõ tételében 43. - 56. o
Ittzés Mihály
Kitaszítottan, szabadon 57. - 60. o
Szabó Helga
[Magyar zenemûvek jegyzéke: 1920-1941 : második közlemény] 61. - 111. o
Raics István
Close