Heptatonia secunda : egy sajátságos hangrendszer Kodály mûveiben (második közlemény) 3. - 31. o
Bárdos Lajos
Szabó Ferenc fiatalkori kamaramûvei 32. - 41. o
Pernye András
Népzenénk néhány alapkérdése. II. Pentatónia és lejtõ szerkezet (Befejezõ közlemény) 42. - 49. o
C. Nagy Béla
Egy gondolatgazdag zeneesztétikai mûrõl : Ujfalussy József: A valóság zenei képe. A zene mûvészi jelentésének logikája 50. - 61. o
Zoltai Dénes
Falusi cigánybanda 1951-ben 62. - 73. o
Schram Ferenc
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége közgyûlésének vitája 74. - 82. o
Új mûvek bemutatója
Petrovics Emil: Lysistrate 83. - 85. o
Pernye András
Patachich Iván gitárversenye 85. - 86. o
Juhász Elõd
Disputa
Még egyszer Bécs zeneéletérõl 87. - 90. o
Barna István
London, Párizs operaházaiban, hangversenytermeiben 90. - 93. o
Feuer Mária
Szövetségi élet
Adatok a szövetség munkájáról (Kiegészítés a Magyar Zenemûvészek Szövetsége elnökségének közgyûlési beszámolójához) 94. - 95. o
Hírek 96. o
Könyvekrõl
Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok I. 97. o
C. Nagy Béla
Kroó György: Bartók Béla színpadi mûvei 98. - 100. o
Kárpáti János
Ötszáz év muzsikus-kézírásai. : Musikerhandschriften I.: Von Palestrina bis Beethoven. II.: Von Schubert bis Strawinsky 100. - 101. o
Bónis Ferenc
Lapszemle 102. - 108. o
Legány Dezsõ; Karczag György; Várnai Péter
Hanglemezekrõl 109. - 112. o
Barna István
Close