UJfalussy József 75. születésnapjára
Zenei utalások Goethe Wertherjében 102. - 106. o
Komlós Katalin
Epos és oimé 107. - 110. o
Ritoók Zsigmond
Richard Wagner: A nyitányról 111. - 116. o
Kroó György
Logosz és/vagy aiszthészisz 117. - 119. o
Maróthy János
Liszt mint Chopin mûveinek közreadója 120. - 128. o
Eckhardt Mária
Tiszta és elhangolt struktúrák Bartók zenéjében 129. - 140. o
Kárpáti János
„...iemer mêr ouwê...” Veress Sándor - Walter von der Vogelweide elégiájának genézisérõl 141. - 145. o
Berlász Melinda
Lajtha László Coolidge-díja 146. - 150. o
Breuer János
Régi dallamok a magyar őshaza mai területén 151. - 153. o
Vikár László
A tágabb környezet - a cigányzenés Debrecen 154. - 170. o
Tari Lujza
Az Harmonies poétiques et religieuses-től (1835) a Pensée des morts-ig : Liszt Ferenc zeneszerzői indulása 171. - 208. o
Kaczmarczyk Adrienne
Close