Az Harmonies poétiques et religieuses-tõl (1835) a Pensée des morts-ig : Liszt Ferenc zeneszerzõi indulása II. 211. - 233. o
Kaczmarczyk Adrienne
Goldmark Károly vázlatkönyvei 234. - 296. o
Alföldy Gábor
Vikár Béla népzenei gyûjteménye : szakdolgozat 297. - 392. o
Sebõ Ferenc
Joachim József, a „hegedûsök királya” 393. - 420. o
Reményi Gyenes István
Close