Bevezetõ
A Magyar Zene új folyama elé 3. - 4. o
Wilheim András
A gregorián ének zenei elemzése 5. - 20. o
Dobszay László
„In basilica sancti Emmerami” - András és Benedek históriája 21. - 28. o
Szendrei Janka
Alberich és Freia : a nibelung gyûrûje zenedramaturgiájához 29. - 53. o
Sólyom György
Monológ, dialóg és drámai ütközés Bartók hangszeres mûveiben 55. - 68. o
Kárpáti János
Bartók tematikus mûjegyzék - Minta és problémák 69. - 90. o
Somfai László
Dokumentum
Adatok Kodály Zoltán és Benjamin Britten kapcsolatához 91. - 101. o
Breuer János
Szemle
A magyar népzenekutatás törlesztett adóssága : Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene 103. - 108. o
Farkas Zoltán
Helyesbítés
Helyreigazítás
A Goldmark Károly vázlatkönyvei címû tanulmányhoz (Magyar Zene XXXVI, 234-396.) 109. - 110. o
Alföldy Gábor
Close