Tanulmány
Bartók és Dukas 213. - 224. o
Kroó György
Vázlatkutatás és segédtudományok : Bartók-mûvek mikro-kronológiájának vizsgálati módszerei 225. - 236. o
Somfai László
Muszorgszkij formai kalandozása „új partok felé” : szentivánéj a Kopár hegyen 237. - 270. o
Bojti János
Vargyas Lajos népzenei példatárai 271. - 274. o
Olsvai Imre
Paradoxonok az oktávazonosságban 275. - 283. o
Keuler Jenõ
Magyar nyelvû énekek ferences kéziratokban 285. - 298. o
Richter Pál
Kelet-európai dallamok konkordanciái 1600-1750 közötti magyarországi kódexekben (Magyar vált. Király Péter) 299. - 308. o
Koch, Klaus-Peter
Szemle
Improvizáció és pedagógia : Gonda János: A rögtönzés világa 309. - 313. o
Gonda János
... napról napra : Modeszt Muszorgszkij: Levelek, dokumentumok, emlékezések (össz. és ford. Bojti János és Papp Márta) 315. - 322. o
Kovács János
A Bartók-zene forrásainál : Muzsikás Bartók Album 323. - 328. o
Kárpáti János
Close