Tanulmány
Új Beethoven-értelmezés felé 331. - 338. o
Komlós Katalin
Bartók, a Liszt-pianista 339. - 348. o
Breuer János
Az „igazi” zongorahang : gondolatok a zongora születésének 300. évfordulójára 349. - 364. o
Fontana Gát Eszter
A melográfia története 365. - 394. o
Mácsai János
A század nagy zongoramûvészei : széljegyzetek egy hanglemezsorozathoz 395. - 404. o
Csengery Kristóf
Bartók „Madárdal” címû kórusmûvének intonációs térképe 405. - 421. o
Avasi Béla
Recenzió
Új irány a Bartók-kutatásban : Vikárius László: Modell és inspiráció Bartók zenei gondolkodásában. A hatás jelenségének értelmezéséhez 423. - 430. o
Kárpáti János
Messiaen - elméletének tükrében : Olivier Messiaen: Traîté de rythme, de couleur et d’ornithologie 431. - 436. o
Wilheim András
Mit tehetünk Viski Jánosért? : Fancsali János: Viski János fiatalkori évei 437. - 439. o
Dalos Anna
Az 1998-1999. évi XXXVII. évfolyam tartalomjegyzéke 441. - 442. o
Close