Bartók és Schönberg : részlet a szerzõ „Bartók Béla vonósnégyesei” címû, a Zenemûkiadónál sajtó alatt levõ könyvébõl [elsõ rész] 563. - 585. o
Kárpáti János
„Habet acht…” : a wagneri világkép néhány érdekes fordulója (második, befejezõ rész) 586. - 616. o
Sólyom György
Híd-szerkezet egy Verdi-operában 617. - 621. o
Lesznai Lajos
A 7. budapesti nemzetközi zenei verseny néhány tanulsága [I. rész] 622. - 638. o
Pernye András
Fesztivál?... : Budapesti Zenei Hetek, 1963 639. - 642. o
Breuer János
Szemle
Varsói Õsz, 1963 643. - 646. o
Várnai Péter
Szövetségi élet
A zeneszerzõi szakosztály vitája Lendvay Kamilló hegedûversenyérõl 647. - 648. o
Könyvekrõl
Verdi-évkönyv 649. - 650. o
Várnai Péter
Zenetudományi tanulmányok Hans Albrecht emlékére 650. - 652. o
Bónis Ferenc
Lapszemle 653. - 670. o
Legány Dezsõ; Karczag György; Feuer Mária; Várnai Péter; K. K.; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 671. - 672. o
Barna István
Close