Új zene, új elõadómûvészet, új zenepedagógia 227. - 236. o
Czövek Erna
Népdalváltozatok egy Erkel operadallamra 237. - 248. o
Volly István
A romantika harmóniavilágának néhány problémája 249. - 257. o
Szelényi István
Egy jelentõs Liszt-monográfiáról [Milstejn: Liszt] 258. - 265. o
Gárdonyi Zoltán
A szabadító opera. [Kandidátusi értekezés tézisei] 266. - 269. o
Kroó György
Alan Bush, az elkötelezett zeneszerzõ : Bush zeneszerzõi pályájának vázlata. (Ford. Feuer Mária) 270. - 288. o
Stevenson, Ronald
Pillantás a mai csehszlovák zenére 289. - 295. o
Matejèek, Jan
Új mûvek bemutatója
Tardos Béla: III. vonósnégyes 296. - 297. o
Fejes György
Szervánszky Endre: Variáció zenekarra 297. - 299. o
Fejes György
Disputa
Hozzászólás a II. Nemzetközi Marxista Zenetudományi Szeminárium magyar referátumához 300. - 304. o
Pernye András
Szemle
Hangverseny bolgár szerzõk kamarazenéjébõl 305. - 306. o
Szávai Magda
Modern zongoramûvek bemutatója a Filharmónia Kamaratermében 306. - 307. o
Bónis Ferenc
Szövetségi élet
Hírek 308. - 309. o
Könyvekrõl
Zenei nevelés Magyarországon (szerk. Sándor Frigyes) 310. - 312. o
Szende Ottó
Till Géza: Opera 312. o
Feuer Mária
Debussy Pelléas és Melisande-ja (szerk. Keresztury Dezsõ) 313. - 314. o
Juhász Elõd
Pernye András: A német zene története 1750-ig – Molnár Antal: A német zene törénete 1750-tõl napjainkig 314. - 315. o
Juhász Elõd
Georges Duhamel: A vigasztaló zene 316. o
Molnár Antal
Marc Pincherle: A kamarazenekar 317. o
Székely András
Folyóiratok 318. - 332. o
Komár Pál; Feuer Mária; Vikár László; Karczag György; Szõke Péter; Várnai Péter
Hanglemezekrõl 333. - 336. o
Barna István
Close