Három arckép : Bartók színpadi mûvei 227. - 237. o
Kroó György
Néhány újabb Liszt-tanulmányról 238. - 242. o
Gárdonyi Zoltán
A galantai cigányok 243. - 248. o
Major Ervin
A délibáb zeneelmélete 249. - 266. o
Keszi Imre
Emlékezés Weiner Leóra 267. - 270. o
Molnár Antal
A zenei hang és a zene 271. - 278. o
Fónagy Iván
A cseh nemzeti operakultúra kialakulásáról 279. - 288. o
Karásek, Bohumil
Önéletrajzi vázlatok 289. - 298. o
Prokofjev, Szergej
Documenta
Gustav Mahler négy levele Erkel Ferenchez 299. - 306. o
Bónis Ferenc
Szemle
Szövetségi élet
Vita a Báthory Zsigmondról [Horusitzky Zoltán operája] és a Ludas Matyiról [Szabó Ferenc táncjátéka] 307. - 308. o
Magyar bemutatók
Geszler György: 24 preludium és fuga zongorára 309. - 310. o
Pernye András
Ránki György: Don Quijote és Dulcinea – két miniatura oboára és kis-zenekarra 311. o
Pernye András
Könyvszemle
Várnai Péter: A lengyel zene története 312. o
Fodor Lajos
E. T. A. Hoffmann válogatott zenei írásai 313. - 314. o
Albert István
Jacques Offenbach: Egy muzsikus útinaplója 314. o
Barna István
Bónis Ferenc: Mosonyi Mihály 315. - 316. o
Weissmann János
Saljapin: Ifjúságom 316. - 317. o
Feuer Mária
Szelényi István: Szövegkritikai tanulmány Bartók „Gyermekeknek” címû mûve eredeti és átdolgozott kiadásáról 317. - 318. o
Dobos Kálmán
Josef Rufer: Das Werk Arnold Schönbergs 318. - 319. o
Fábián Imre
Lapszemle 320. - 331. o
Legány Dezsõ; Klumák István; Várnai Péter; Breuer János; Komár Pál
Hanglemezekrõl 332. - 335. o
Barna István
Close