Az intenzív belsõ munka három esztendeje : a Magyar Zenemûvészek Szövetsége közgyûlésének fõtitkári beszámolója 227. - 240. o
Sárai Tibor
A mai zenei nyelv kialakulásának útjáról 241. - 259. o
Mazel, L. A.
A reneszánsztól a felvilágosodásig 260. - 278. o
Zoltai Dénes
Kodály Zoltán, írásai tükrében 279. - 282. o
Gárdonyi Zoltán
Új mûvek bemutatója
Járdányi Pál: Concertino hegedûre és vonószenekarra 283. - 284. o
Juhász Elõd
Székely Endre: Sinfonia concertante 284. o
Juhász Elõd
Magyar újdonságok 1966 január 1. és május 15. között 285. - 287. o
Szemle
Magyar gyermekzenei hét Moszkvában 288. - 291. o
Váczi Károly
A Fédération Internationale des Jeunesses Musicales 20. kongresszusáról 291. - 296. o
Szávai Magda
II. Országos Kamarakórus Fesztivál Pécsett 296. - 299. o
Nádor Tamás
Könyvekrõl
Ujfalussy József: Bartók Béla. I-II. kötet 300. - 302. o
Kárpáti János
Szelényi István: A romantikus zene harmóniavilága 302. - 305. o
Molnár Antal
Mai magyar zeneszerzõk. Barna István: Ránki György – Pándi Marianne: Kósa György 305. - 306. o
Breuer János
Kárpáti János: Muzsikáló zenetörténet II. kötet 306. - 307. o
Somfai László
Gonda János: Jazz 308. - 310. o
Juhász Elõd
Schubert. Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert von Otto Erich Deutsch 310. - 311. o
Bónis Ferenc
Folyóiratok 312. - 333. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Szõke Péter; Breuer János; V. M.; Várnai Péter; D. G.; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 334. - 336. o
Barna István
Close