A Kékszakállú herceg vára (Bartók operájának mûhelytitkai) 339. - 387. o
Lendvai Ernõ
A Liszt-család a levéltári iratok tükrében (I. rész) 388. - 399. o
Valkó Arisztid
Az új magyar zene kibontakozása (I. közlemény) 400. - 408. o
Molnár Antal
A cseh munkásdalkutatás eredményei, módszere és feladatai 409. - 430. o
Szõke Péter
Seiber Mátyás (portré) 431. - 438. o
Ránki György
Viski János emlékezete 439. - 440. o
Farkas Ferenc
„Hej, regö rejtem…” : emlékezés Sebestyén Gyulára 441. - 443. o
Schelken Pálma
Erkel-dokumentumok Romániából 444. - 447. o
Lakatos István
Szemle
Szövetségi élet
Klubnapok a Magyar Zenemûvészek Szövetségében 448. - 449. o
Magyar bemutatók
Mihály András: II. vonósnégyes 450. o
Székely András
Dávid Gyula: III. szimfónia 450. - 452. o
Molnár A. Jenõ
Kadosa Pál: IV. szimfónia 452. - 453. o
Meixner Mihály
Kardos István: Hat preludium – zongorára 453. o
Meixner Mihály
Sárközy István: Júlia énekek 453. - 454. o
Molnár A. Jenõ
Könyvszemle
Régi magyar drámai emlékek I-II. 455. - 456. o
Maróthy János
Arthur Honegger: Zeneszerzõ vagyok 456. - 457. o
Pándi Marianne
Richard Strauss Jahrbuch 457. o
Fábián Imre
Agatha Fassett: Bartók amerikai évei 457. - 459. o
Somfai László
Lapszemle 460. - 463. o
Legány Dezsõ; Breuer János; Fábián Imre
Hanglemezekrõl 463. - 464. o
Barna István
Close