A Tanácsköztársaság mûvelõdéspolitikája és a kórusmozgalom 3. - 20. o
Maróti Gyula
Budapesti Nemzetközi Bartók Szeminárium, 1968
Népzene és tizenkétfokúság Bartók zenéjében 21. - 35. o
Kárpáti János
Bartók Béla helye a magyar zenei publikációkban 36. - 44. o
Breuer János
A zenepszichológia vázlata 45. - 60. o
Vitányi Iván
A zeneszociológia távlatai 61. - 69. o
Zoltai Dénes
„Mai idõk és minden idõk mélyérõl…” : jegyzetek Tóth Aladár válogatott zenekritikáiról 70. - 75. o
Sólyom György
Documenta
Két máig kiadatlan Bartók partitúra : a fából faragott királyfi szvit-változatainak története 76. - 89. o
Kroó György
Szemle
Palermói fesztivál-jegyzetek 90. - 92. o
Várnai Péter
Könyvekrõl
A parasztdaltól a munkásdalig (szerkesztette Katona Imre, Maróthy János, Szatmári Antal) 93. - 94. o
C. Nagy Béla
Szelényi István: A népdalharmonizálás alapelvei 94. - 95. o
C. Nagy Béla
Tánctudományi tanulmányok 1965-66 95. - 97. o
Vitányi Iván
Josef Rufer: Die Komposition mit zwölf Tönen 97. o
Breuer János
Folyóiratok 98. - 111. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Breuer János; Szõke Péter; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 112. o
Barna István
Close