Bartók és a világirodalom 3. - 7. o
Szabolcsi Bence
Közös réteg Bartók és Kodály mûvészetében 8. - 10. o
Ujfalussy József
Bartók találkozása Adyval : Bartók könyvtárának Ady-kötetei 11. - 18. o
Demény János
Beethoven utolsó vonósnégyesei és a klasszikus tételrend [II. rész] 19. - 29. o
Sólyom György
Beethoven és a magyar zene 30. - 36. o
Bónis Ferenc
Az ukrán dal Magyarországon. (Ford. Radó György) 37. - 52. o
Nugyha, H. A.
A Munka-kör zenei tevékenysége 53. - 64. o
Csaplár Ferenc
„…È sempre ugual …” : Nádasdy Kálmánnak 65. - 77. o
Várnai Péter
Megfigyelések a formafejlõdés kérdéséhez nyolcadik tónusú antifóna-dallamokban 78. - 86. o
Szendrei Janka
Új mûvek bemutatója
A Budapesti Zenei Hetek újdonságai 87. - 92. o
Juhász Elõd abstract
Decsényi János: MElodiae hominis
Kocsár Miklós: Magányos ének
Balassa Sándor: Xéniák
Kalmár László: Toccata concertante
Láng István: Dramma breve per flauto
Láng István: Laudate hominem
Bozay Attila: Formazioni
Sárai Tibor: De profundis
Sárközy István: Ciaconna
Dávid Gyula: IV. fúvósötös
Durkó Zsolt: Altamira
Magyar zeneszerzõk bemutatói 1970-ben 92. - 95. o
Könyvekrõl
Manga János: Magyar népdalok, népi hangszerek 96. - 97. o
C. Nagy Béla
Bálint Sárosi: Die Volksmusikinstrumente Ungarns 97. - 98. o
C. Nagy Béla
Tionalis fenno-ugristarum congressus secundus interna (szerk.: Paavo Ravila) 98. - 99. o
C. Nagy Béla
Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen 99. - 100. o
C. Nagy Béla
Bence Szabolcsi septuagenario 100. - 101. o
Breuer János
László Somfai: Haydn. His Life in Contemporary Pictures 101. - 102. o
Breuer János
Rudolf Kókai: Franz Liszt in seinen frühen Klavierwerken 102. o
Breuer János
Musical Education in Hungary (Ed. Frigyes Sándor) 102. - 103. o
Breuer János
Wenn Wagner ein Tagebuch geführt hätte… 103. o
Breuer János
Folyóiratok 104. - 112. o
Komár Pál; Vikár László; Breuer János; Szávai Magda
Close