Liszt Faust-szimfóniájának alakváltásai (Elsõ rész) 559. - 573. o
Somfai László
Zenekari kultúránk problémái 574. - 582. o
Pernye András
Megjegyzések az új tantervhez 583. - 587. o
Kodály Zoltán
Az új magyar zene kibontakozása (III. közlemény) 588. - 595. o
Molnár Antal
Péterfi István zenekritikáiból 596. - 602. o
Típuskérdések a magyar népzenében 603. - 617. o
C. Nagy Béla
Documenta
Aggházy-dokumentumok a Fõvárosi Levéltárban 618. - 623. o
Valkó Arisztid
Egy népdalunk variánsairól 624. - 627. o
Schram Ferenc
Szemle
A Vasas fesztiválról 628. - 629. o
Csizmadia György
A Vasas fesztivál magyar bemutatói 629. - 631. o
Somogyi Vilmos
Szelényi István: Spartacus-oratórium 632. - 633. o
Molnár A. Jenõ
Sárai Tibor: Hat jelenet a „János vitéz” címû táncjátékból 634. - 635. o
Pernye András
Székely Endre: Dózsa György-oratórium (Rádió-bemutató) 636. - 637. o
Sólyom György
Láng István: Concerto vonószenekarra 638. - 640. o
Pernye András
Szövetségi élet
Szövetségi élet 641. o
Könyvszemle
Dénes Bartha – László Somfai: Haydn als Opernkapellmeister 642. - 644. o
Sólyom György
Széljegyzet a legújabb Haydn-monográfiához [Bartha-Somfai: Haydn als Operkapellmeister] 644. - 646. o
Horányi Mátyás
Két muzsikus életrajz (Szõllõsy András: Honegger – Kroó György: Berlioz) 646. - 647. o
Várnai Péter
Eõsze László: Az opera útja 647. - 648. o
Fábián Imre
Pándi Marianne: Az olasz zene története 648. - 649. o
Szenthegyi István
Edwin Fischer: Beethoven zongoraszonátái 649. - 650. o
Feuer Mária
Vályi Rózsi, Szenthegyi István, Csizmadia György: Balettek könyve 650. - 651. o
Albert István
Tánctudományi tanulmányok 1959-1960 651. - 652. o
Szenthegyi István
Wolfgang Osthoff: Das dramatische Spätwerk Claudio Monteverdis 652. - 653. o
Pándi Marianne
Gál György Sándor: Út a muzsikához 653. - 654. o
Albert István
Lapszemle 654. - 669. o
Legány Dezsõ; Breuer János; Várnai Péter; Klumák István; Feuer Mária
Hanglemezekrõl 669. - 672. o
Barna István
Close