Kadosa Pál „konokságának” néhány gyanús elemérõl 227. - 231. o
Sárai Tibor
Szabálytalan köszöntõ 231. - 232. o
Lehel György
Benedetti és Saracini. Adalékok a monódia történetéhez : általános rész: elõfutárok és a kor fõáramlatai. (Ford. Tallián Tibor) 233. - 257. o
Szabolcsi Bence
Kodály Zoltán és Franciaország [I. rész] 258. - 269. o
Breuer János
A megértés problémája a XIX. század esztétikájában 270. - 280. o
Zoltai Dénes
Liszt Ferenc tizenhat levele orosz tanítványához, Marfa Szabinyinához 281. - 298. o
Szolncev, Nyikolaj
Bartók hegedûrapszódiái és a román népi hegedûs játékmód hatása Bartók mûveire 299. - 308. o
Papp Márta
Új mûvek bemutatója
Szõllõsy András: Trasfigurazioni, per orchestra 309. - 321. o
Kárpáti János
Papp Lajos: Cimbalomötös 321. - 323. o
Kárpáti János
Szemle
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége 9. közgyûlésének vitájáról 324. - 333. o
Szávai Magda
Hanglemezekrõl 334. - 336. o
Juhász Elõd
Close