Az új magyar zene kibontakozása IV. 339. - 346. o
Molnár Antal
Liszt Ferenc ismeretlen zongoradarabja 347. - 372. o
Kecskeméti István
Kodály Zoltán és Franciaország II. 373. - 382. o
Breuer János
Egy különös klarinétverseny 383. - 388. o
Balassa György
A zenei hangtól a kínai lü-rendszerig I. : adalékok a hangrendszerek fejlõdéstörténetéhez 389. - 400. o
Varga Ferenc
Új mûvek bemutatója
Kalmár László: Ének 401. - 405. o
Kárpáti János
Soproni József: IV. vonósnégyes 406. - 411. o
Kárpáti János
Documenta
Adalékok Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenei gyûjtõtevékenységéhez 412. - 413. o
Valkó Arisztid
Szemle
A magyar zeneszerzés helye a nagyvilágban : I. A Szerzõi Jogvédõ Hivatal szemszögébõl 414. - 424. o
Tímár István
Veszprém megye zenei közmûvelõdése 424. - 433. o
Zámbó István
Salzburgi Ünnepi Játékok, 1973 434. - 435. o
Tallián Tibor
Könyvekrõl - kottákról
Heinrich W. Schwab: Konzert 436. o
Bónis Ferenc
Dreissig Jahre Collegium Musicum Zürich. Die Konzerte des Kammerorchesters Collegium Musicum Zürich 1941-1971 436. - 437. o
Bónis Ferenc
Répertoire Internationale des Sources Musicales, Einzeldrucke vor 1800 437. - 438. o
Bónis Ferenc
Festskrift Jens Peter Larsen 438. o
Bónis Ferenc
Max Reger, Briefe zwischen der Arbeit. Neue Folge (Hrsg. Ottmar Schreiber) 438. - 439. o
Breuer János
H. H. Stuckenschmidt: Die grossen Komponisten unseres Jahrhunderts I. Deutschland – Mitteleuropa 439. o
Breuer János
Corpus mensurabilis musicae 57. Keyboard Music of the Late Middle Ages in Codex Faenza 117 440. - 441. o
Pernye András
Hanglemezekrõl 442. - 448. o
Juhász Elõd
Close