Bartók Béla nyilatkozata a „progresszív zenei alkotásokról” (1927-1928?) 115. - 116. o
Somfai László
A finnugor népek közös népdalai 117. - 134. o
C. Nagy Béla
A vokális zene helye a magyar zenekultúra fejlõdésének a felszabadulást követõ korszakában II. 135. - 148. o
Balázs István
Hanns Eisler, Schoenberg tanítványa 149. - 158. o
Zobl, Wilhelm
Zene és szemiotika 159. - 172. o
Vitányi Iván
Giovan Battista Mosto gyulafehérvári madrigáljai : reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában 173. - 182. o
Barlay Ö. Szabolcs
Budapesti zenei szakírók álnévlexikonja 183. - 191. o
Sonkoly István
Szemle
A cseh zene ünnepe Brnóban (1974. szeptember 27. – október 6.) 192. - 194. o
Lesznai Lajos
Documenta
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében. II. rész 195. - 207. o
Valkó Arisztid
Könyvekrõl
Nemcsik Pál: Az Ózd-vidéki munkásság dalai 208. - 210. o
Maróthy János
Bárdos Lajos: Tíz újabb írás – 1969-1974 210. - 213. o
Breuer János
Arnold Schoenberg levelei (szerk.: Erwin Stein) 213. - 214. o
Breuer János
Hanns Eisler: Musik und Politik. Schriften 1924-1948 214. - 215. o
Breuer János
Andres Briner: Paul Hindemith 216. o
Bónis Ferenc
Erich H. Mueller von Asow: Richard Strauss. Thematisches Verzeichnis. Band III. 216. - 217. o
Bónis Ferenc
Peter Ryom: Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis (RV). Kleine Ausgabe 217. - 218. o
Bónis Ferenc
Répertoire international des sources musicales A/I/4. Einzeldrucke vor 1800 217. o
Bónis Ferenc
Curt von Westernhagen: Die Entstehung des „Ring” 218. o
Bónis Ferenc
Musa–Mens–Musici – Im Gedanken an Walther Vetter 218. - 219. o
Bónis Ferenc
Johann Ernst Altenburg: Versuch einer Anleitung zur heroisch-musikalischen Trompeter- und Paukerkunst 219. - 220. o
Bónis Ferenc
Heinrich Schütz: Autobiographie (Memorial 1651) 220. o
Bónis Ferenc
Hanglemezekrõl 221. - 224. o
Juhász Elõd
Close