A Bartk-szm el 227. - 228. o
Breuer Jnos
A fbl faragott kirlyfi 229. - 230. o
Jemnitz Sndor
Bartk Bla 232. - 240. o
Nray Mikls
Bartkrl 241. - 257. o
Adorno, Theodor Wiesengrund
Hozzszls Bartk Bla j knyvhez 258. - 266. o
Justus Gyrgy
Bartk V. vonsngyese 267. - 285. o
Jemnitz Sndor
Bartk Bla, a romn npzene kutatja 286. - 302. o
Birlea, Ovidiu
Bartk viszonya a npzenhez s npzenekutatshoz 303. - 312. o
Elschek, Oskar
Bartk Bla nyomban Darzs faluban 313. - 327. o
Moi, Alexander
Documenta
Bartk – Kodly szakvlemnye Siposs Antalrl 328. - 330. o
Valk Arisztid
Knyvekrl - kottkrl
Bartk Bla: Kt romn tnc zongorra 331. - 334. o
Breuer Jnos
Kro Gyrgy: Bartk kalauz 334. o
Breuer Jnos
Bartk Bla: Cantata profana 334. o
Breuer Jnos
Peter Petersen: Die Tonalitt im Instrumentalschaffen von Bla Bartk 335. - 336. o
Breuer Jnos
Close