Exotikus zene 115. - 118. o
Szabolcsi Bence
Kodály Zoltán hangszeres zenéje 118. - 120. o
Szabolcsi Bence
Kodály Zoltán dalai 121. - 125. o
Szabolcsi Bence
Kodály Zoltán (kórusmuzsika) 125. - 129. o
Szabolcsi Bence
Girolamo Diruta: Il Transilvano – történeti elõzmények, stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok IV. 130. - 146. o
Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András
A „harangjátékelv” Liszt zenéjében 147. - 156. o
Batta András
Formaproblémák és magyaros stíluselemek Liszt kései zongoramûveiben 157. - 164. o
Kovács Sándor
Római Liszt-kéziratok és dokumentumok 165. - 172. o
Eõsze László
Liszt Ferenc és Michelangelo Caetani, Sermoneta hercege 173. - 197. o
Hamburger Klára
Zsoltár a viharban II. : Kodály Zoltán mûve Romániában 198. - 214. o
Pintér Lajos
Könyvekrõl
Liszt Studien 1 (Hrsg. Wolfgang Suppan) 215. - 219. o
Legány Dezsõ
A. L. Lloyd: Come All Ye Bold Miners. Ballads and Songs of the Coalfields 219. - 220. o
Szeverényi Erzsébet
Close