Bartók Béla és a kultúrtörténet 335. - 340. o
Molnár Antal
Magyar zenepolitika 341. - 346. o
Molnár Antal
Honegger mûvészete 346. - 349. o
Molnár Antal
Egy hangszertípus útja Ázsiától Európáig I. 350. - 373. o
Gábry György
Mihalovich Ödön zenemûveinek jegyzéke 374. - 390. o
Szõnyiné Szerzõ Katalin
Föltámadott a tenger… : hangsúlyozás és mondanivaló a versben és zenei áttételeiben 391. - 422. o
Elekfi László
Szemle
Benyomások a pakisztáni zenérõl [II. rész] 423. - 432. o
Halmos István
Könyvekrõl
Zenetudományi dolgozatok 1978 (szerk.: Berlász Melinda, Domokos Mária) 433. - 435. o
Breuer János
Várnai Péter: Beszélgetések Ligeti Györggyel 435. - 436. o
Breuer János
Boros Attila: 30 év magyar operái 437. - 438. o
Breuer János
Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene 438. - 439. o
Bónis Ferenc
Das grosse Lexikon der Musik. Band 1. 439. - 440. o
Bónis Ferenc
Jenõ Takács: Dokumente, Analysen, Kommentare 440. - 441. o
Bónis Ferenc
Johannes Brahms, Briefe (hrsg.: Hans Gál) 441. - 442. o
Bónis Ferenc
Otto Erich Deutsch: Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner Werke 442. - 443. o
Bónis Ferenc
Internationale Wagner-Bibliographie 1967-1978 (hrsg. Herbert Barth) 443. - 444. o
Bónis Ferenc
Close