A közvetítések tudósa 3. - 6. o
Maróthy János
Ujfalussy József hatvan éves 7. - 10. o
Zoltai Dénes
Ujfalussy, a tudós és nevelõ 11. - 19. o
Fukász György
Kodály Zoltán és József Attila 20. - 50. o
Tasi József
Két alkotói terület korunk svéd zenéjében. (Ford. Ferenczi Róbert) 51. - 71. o
Wallner, Bo
A latin-amerikai népzene perspektívái 72. - 85. o
Cortez, Carlos Miro
Documenta
Tizenegy kiadatlan Mahler-levél a Zenemûvészeti Fõiskola könyvtárában 86. - 108. o
Batta András; Gádor Ágnes
Könyvekrõl - kottákról
Peter Gülke: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok. A középkor zenéje 109. - 111. o
Fittler Katalin
Bakfark: Opera omnia II. A krakkói lantkönyv 111. - 112. o
Fittler Katalin
Close