Dallamváltozat- és rokonságvizsgálat a magyar népzenében. A dallamvonal- és szerkezetszóródás néhány fõbb típusa 3. - 18. o
Olsvai Imre
A Liszt – Bartók nemzetközi zongoraversenyrõl : vázlatok a modern elõadómûvészet esztétikájához [II. rész] 19. - 27. o
Pernye András
A nacionalizmus és a magyar zenetörténet 28. - 34. o
Maróthy János
Zsámboki Miklós emlékezete 35. - 38. o
Perényi László
G. Francesco Malipiero nyolcvan éves 39. - 42. o
Barna István
Új mûvek bemutatója
Járdányi Pál: Hárfaverseny 43. - 44. o
Székely András
Decsényi János: Divertimento cembalóra és kamarazenekarra 44. - 45. o
Meixner Mihály
Documenta
Szemelvények a Fõvárosi Levéltár Erkel – Liszt leveleibõl (II. rész) 46. - 54. o
Valkó Arisztid
Új mûvek bemutatója
Kiadatlan régi fuvolaversenyek Magyarországon 54. - 59. o
Szebenyi János
Disputa
Zenekari kultúránk néhány problémájáról : hozzászólás a Magyar Zene cikkéhez 60. - 64. o
Liebner János
Adorno filozófiája és a zene : egy könyv margójára 65. - 66. o
Molnár Antal
Szemle
Az osztrák zeneélet õszi mérlege 67. - 70. o
Brix, Karl
Az 1961. évi nemzetközi zenei versenyekrõl 70. - 72. o
Szávai Magda
Szövetségi élet
Vita Kósa György VIII. szimfóniájáról és Láng István versenymûvérõl 73. - 74. o
A Szövetség hírei 74. - 75. o
Könyvszemle
Haydn élete dokumentumokban 76. - 77. o
Juhász Elõd
Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I-II. 77. - 78. o
C. Nagy Béla
Riemann Musiklexikon I-II. 78. - 80. o
Bartha Dénes
Donald Jay Grount: A History of Western Music 80. - 82. o
Somfai László
Thurtson Dart: The Interpretation of Music 82. - 83. o
[Barna István]
Lapszemle 84. - 92. o
Legány Dezsõ; Várnai Péter; Klumák István; Feuer Mária
Hanglemezekrõl 93. - 96. o
Barna István
Close