A Magyar Zenemûvészek Szövetsége XI. közgyûlése 115. o
Adatok a Magyar Zenemûvészek Szövetsége tevékenységérõl a X. és XI. közgyûlés közötti idõszakban 116. - 124. o
Zenei életünkrõl 125. - 127. o
Láng István, a Magyar Zenemûvészek Szövetsége fõtitkára szóbeli kiegészítései a [XI.] közgyûlés írásos anyagához 128. - 134. o
Bartók dramaturgiai koncepciójának fejlõdése a színpadi mûvek genezisének tükrében 135. - 162. o
Kroó György
Két Balassi-nótajelzésrõl 163. - 175. o
Virágh László
Huszár Gál énekeskönyve (1560) és zenei jelentõsége 176. - 208. o
Csomasz Tóth Kálmán
Munkáshangversenyek a Vigadóban a századelõn 209. - 213. o
Bruckner Éva
Sáry László két kompozíciója : Cseppre-csepp négy szólamra, Egyesével szólóhangszerre vagy bármely együttesre 214. - 220. o
Tokaji András
Könyvekrõl - kottákról
Schneider, Reinhard: Semiotik der Musik 221. - 222. o
Maróthy János
Howard M. Brown: A reneszánsz zenéje 222. - 223. o
Fittler Katalin
C. Ph. E. Bach: Oboaversenyek (B-dúr és Esz-dúr) 224. o
Fittler Katalin
Close