George Enescu Magyarországon 227. - 258. o
Pintér Lajos
Liszt Marseille városában 259. - 284. o
Eckhardt Mária
Egy közjáték dallam 285. - 302. o
Tari Lujza
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége XI. közgyûlésének vitája 303. - 314. o
A politikus Lukács Pál 315. - 316. o
Gábor István
Documenta
Két Bartók-adalék 317. - 321. o
Várnai Péter
Szemle
Jegyzetek a mai francia zenérõl 322. - 327. o
Grabócz Márta
Könyvekrõl - kottákról
Richard Wagner: A barna könyv 328. - 329. o
Fittler Katalin
M. Waissel: Tabulatúra (1573) I-II. 329. - 330. o
Fittler Katalin
Das grosse Lexikon der Musik. Zweiter Band 330. - 331. o
Bónis Ferenc
Florian Langegger: Mozart, Vater und Sohn 331. - 332. o
Bónis Ferenc
Close