A 85 éves Rajeczky Benjamin köszöntése
Játékok (részlet) 3. o
Kurtág György
[Zenetudományi elõadássorozat Rajeczky Benjamin tiszteletére] 4. - 7. o
Wilheim András
Kánon Rajeczky Benjamin nevére : 85. születésnapja tiszteletére 8. o
Gémesi Géza
Psalmus 116 - I. : Rajeczky Benjamin 85. születésnapjára 9. o
Jeney Zoltán
In All Eternity : Rajeczky Benjamin 85. születésnapjára 10. - 11. o
Sáry László
Gloria (részlet) 12. o
Soós András
Nem az esztendõk : a 85 éves Rajeczky Benjaminnak. [Vers.] 13. o
Tóth Sándor
A pásztói ciszterciek zenei mûködése az egri gimnáziumban 14. - 16. o
Bárdos Kornél
„Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli!” : egy metrikus dallam többszólamú hangszeres és népi változatai 17. - 20. o
Ferenczi Ilona
Ami egy siratógyûjtésbõl kimaradt 21. - 22. o
Szendrei Janka
A motívum szerepe a dallamok összehasonlításában 23. - 25. o
Vikár László
Palóc menyasszonykísérõ - bukovinai menyasszonykikérõ 26. - 33. o
Tari Lujza
Marmorinus, rex Agarenorum 34. - 37. o
Déri Balázs
„Így láttam...” 38. - 39. o
Sárosi Bálint
A pásztói perjel és európai elõdei 40. - 42. o
Török József
Az úgynevezett Chlopiczky-nóta : néhány hangszeres adalék Liszt VI. rapszódiájának elsõ témájához 43. - 48. o
Papp Géza
Spiritus latine locuntur 49. o
Dobszay László
Liszt és a maqyar ferencesek 50. - 52. o
Bucsi László
A Bartók-rend hátlapjai 53. - 59. o
Kovács Sándor
A variáns fogalma az új zenében 60. - 62. o
Wilheim András
Vád vagy magamentség? : gondolatok a Kossuth-emigrációról 63. - 65. o
Albert Gábor
Tanítóm... [Rajeczky Benjaminról] 66. o
Breuer János
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége XII. közgyûlése II. : a közgyûlés vitája 67. - 73. o
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége Elnökségének megválasztása 74. o
Liszt és Émile Ollivier 75. - 87. o
Hamburger Klára
Bakfark Bálint adománylevele 88. - 100. o
Király Péter
Könyvekrõl
Ujfalussy József: Tamino a válaszúton. Drámai párbeszéd és zenei cselekvény 101. - 102. o
Maróthy János
Gunthard Born: Mozarts Musiksprache - Schlüssel zu Leben und Werk - Kindler Verlag, München, 1985 (431 1.) 102. - 106. o
Kovács János
Ludwig van Beethoven in Briefen und Lebensdokumenten 107. o
Bónis Ferenc
Rudolf Elvers (szerk.): Felix Mendelssohn Bartholdy, Briefe 108. o
Bónis Ferenc
Hanns-Josef Ortheil (szerk.): Robert und Clara Schumann - Briefe einer Liebe 109. o
Bónis Ferenc
Walter Kolneder: Vivaldi-lexikon 109. - 110. o
Bónis Ferenc
Kurt Pahlen (szerk.): Mein Engel, mein Alles, mein Ich 110. - 111. o
Bónis Ferenc
Peter Gradenwitz: Leonard Bernstein 111. - 112. o
Bónis Ferenc
Close