Kodály balladaköltészete II. 3. - 14. o
Kecskeméti István
Elidegenedés és mûvészet 15. - 32. o
Zoltai Dénes
„Tonalitás – modalitás” : válasz Kárpáti Jánosnak 33. - 47. o
Lendvai Ernõ
Kodály: Laudes organi : posztumusz magyarországi bemutató 48. - 54. o
Juhász Elõd
Az aleatória ezer éve 55. - 62. o
Várnai Péter
Tóth Aladár hetven éves 63. - 64. o
Szabolcsi Bence
Emlékezés az egykori Budai Zeneakadémiára 65. - 66. o
Molnár Antal
Új mûvek bemutatója
Kadosa: IV. zongoraverseny 67. o
Juhász Elõd
Kadosa: II. hegedûverseny. Op. 32. 68. - 69. o
Juhász Elõd
Ránki: 1944. Oratórium Radnóti Miklós „A la recherche” címû versére 69. - 70. o
Juhász Elõd
Petrovics Emil: Jónás könyve – oratórium 70. - 72. o
Juhász Elõd
Vincze Imre: Rapsodia concertante 73. o
Juhász Elõd
Durkó: Magyar díszítõelemek 73. - 74. o
Juhász Elõd
Documenta
Liszt Ferenc az egykorú magyar sajtó tükrében : hírek és recenziók a Honmûvészben 75. - 80. o
Pándi Marianne
Szemle
Hat hét Kanadában a „Kodály-módszer” tanáraként 81. - 85. o
Bartalus Ilona
Szövetségi élet
Hírek 86. - 88. o
Könyvekrõl
Major Ervin: Fejezetek a magyar zene történetébõl 89. - 90. o
Molnár Antal
Pándi Marianne: Száz esztendõ magyar zenekritikája 90. - 91. o
Molnár Antal
A. L. Lloyd: Folk Song in England 92. - 93. o
Maróthy János
Ursula Eckart-Bäcker: Frankreichs Musik zwischen Romantik und Moderne 93. - 94. o
Breuer János
Musikleben in Japan (Szerk.: Prof. Dr. Siegfried Borris) 94. o
Breuer János
Willi Apel: Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700 94. - 95. o
Breuer János
Folyóiratok 96. - 112. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Várnai Péter; Breuer János; Szõke Péter; Szávai Magda
Close