1. évfolyam / 7-8. (II/4-5). szám (1961)

vissza a megjelent számok listájához

A híd-szerkezetek néhány tartalmi kérdése Bartók mûvészetében 3. - 19. o
Ujfalussy József
Bartók és a szlovák népzene : népzenetudományunk néhány problémája 20. - 53. o
Szõke Péter
Bartók a képzõmûvészetben : Berényi Róbert festménye Bartók Béláról 54. - 60. o
Szij Béla
Bartók Béla és a nagyvilág 61. - 77. o
Demény János
Liszt Faust-szimfóniájának alakváltásai [II. rész] 78. - 102. o
Somfai László
Három arckép (részlet egy nagyobb tanulmányból) 103. - 115. o
Szabolcsi Bence
Csokonai és a zene (Repertóriumi kísérlet) 116. - 133. o
Sonkoly István
Az új tantervhez : hozzászólás Kodály Zoltán „Megjegyzései”-hez 134. - 137. o
Varga Ferenc
„Cigányzene? Magyar zene?” : Bartók Béla 30 éves vitájának folytatása 138. - 146. o
Szõke Péter
Documenta
Két Bartók-levél 147. - 152. o
Szabolcsi Bence
Erdélyi magyar naplóíró Liszt Ferenc berlini hangversenyeirõl 153. - 163. o
Vita Zsigmond
Újabban talált Liszt-emlékek Kolozsváron 164. - 169. o
Lakatos István
Szemelvények a Fõvárosi Levéltár Erkel-Liszt leveleibõl [I. rész] 170. - 176. o
Valkó Arisztid
Szemle
Szövetségi élet
Szövetségi élet 177. - 178. o
Holland fesztivál, 1961, 179. - 181. o
Kroó György
Beszámoló a Bécsben tartott nemzetközi zenei nevelési konferenciáról 182. - 185. o
Szõnyi Erzsébet
A mai európai kóruskultúra – Debrecen tükrében 186. - 189. o
Fodor Lajos
Magyar bemutatók
Huzella Elek: Rapszódia zongorára, üstdobra és vonószenekarra 190. - 191. o
Molnár A. Jenõ
Kardos István újabb szerzeményei 191. - 192. o
Molnár A. Jenõ
C’est la guerre – új magyar opera rádióbemutatója - [Ehhez a cikkhez szerkesztõi megjegyzés: 196-197.o.] 192. - 196. o
Liebner János
Könyvszemle
Kókai Rezsõ – Fábián Imre: Századunk zenéje 197. - 199. o
Keszi Imre
Mozart a színpadon 199. - 202. o
Várnai Péter
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. – Kerényi György: Népies dalok 202. - 204. o
C. Nagy Béla
Thomas Russel: Filharmonia 204. - 205. o
Szikra Lajos
Tiberiu Alexandru: Instrumentele muzicale ale poporului romin. Lucrare aparuta sub ingrijirea institutului de folclor 205. - 206. o
Sárosi Bálint
Lapszemle 206. - 219. o
Legány Dezsõ; Klumák István; Várnai Péter; Breuer János
Hanglemezekrõl 220. - 224. o
Barna István
Close