Recenzió

(81 találat)
# Cím Abstract Szerző Folyóirat Oldalszám
Rec. A Magyar Népzene Tára XI. és XII. kötete - Almási István 2012., 50. évf. 2. szám 236. - 239.o
Rec. Minden, amit népzenénk új stílusáról tudni kell : Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I-IV. - Almási István 2013., 51. évf. 4. szám 457. - 462.o
Rec. "Könnyû álmot nem ígérhetek" : jelentés és értelmezés a zenében : Sens et signification en musique; Sous la direction de Márta Grabócz - Balázs István 2010., 48. évf. 2. szám 237. - 247.o
Rec. „Fogalmak sûrûjében”. Grabócz Márta: Zene és narrativitás : Írások 18-19. századi és kortárs zenemûvekrõl - Balázs István 2006., 44. évf. 2. szám 225. - 233.o
Rec. Dohnányi évkönyv 2003 (Szerk. Sz. Farkas Márta és Kiszely-Papp Deborah) - Berlász Melinda 2005., 43. évf. 1. szám 109. - 113.o
Rec. I. Memoárkötet Lajtha Lászlóról : Solymosi Tari Emőke: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról - Berlász Melinda 2011., 49. évf. 2. szám 232. - 239.o
Rec. II. "Én és a zene" : Lajtha László utolsó vallomásai önmagáról, kompozícióiról (1960-1962). Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Üttalan utakon Lajtha Lászlóval - Berlász Melinda 2011., 49. évf. 2. szám 239. - 244.o
Rec. Monográfia az ugrós táncok dallamairól : Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje. Népzenetörténeti áttekintés - Berlász Melinda 2011., 49. évf. 4. szám 504. - 507.o
Rec. Az operett "csillagos órái" : Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai, 1945-1956 : A "kapitalista giccs"-től a haladó "mimusjáték"-ig - Bozó Péter 2013., 51. évf. 4. szám 463. - 470.o
Rec. „Mit játszik a nép hangszerein?” : Tari Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója - Breuer János 2002., 40. évf. 3. szám 361. - 362.o
Rec. Erkel Ferencrõl, Kodály Zoltánról és korunkról : Magyar zenetörténeti tanulmányok Erkel Ferencrõl, Kodály Zoltánról és korunkról (szerk. Bónis Ferenc) - Breuer János 2002., 40. évf. 1. szám 111. - 119.o
Rec. Kritikai kiadás - kritikai szemmel : Bartók Béla írásai 3.; Írások a népzenérõl és a népzenekutatásról I. (közr. Lampert Vera, lektorálta és szerk. Révész Doritt) - Breuer János 2000., 38. évf. 4. szám 397. - 403.o
Rec. Pályakép : Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla - Büky Virág 2007., 45. évf. 1. szám 105. - 109.o
Rec. Az Építő : Bartha Dénes Emlékkönyv - Csengery Kristóf 2009., 47. évf. 2. szám 211. - 215.o
Rec. Egy hiányzó láncszem : Péterfy Jenõ zenekritikái (összeállította, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Wilheim András) - Csengery Kristóf 2002., 40. évf. 3. szám 355. - 360.o
Rec. Richter beszél? : Bruno Monsaingeon: Richter. Írások, beszélgetések - Csengery Kristóf 2003., 41. évf. 3. szám 387. - 393.o
Rec. A humanizmus utópiája : Zoltai Dénes: Zenében gondolkodni : válogatott esztétikai írások - Csobó Péter György 2008., 46. évf. 3. szám 331. - 341.o
Rec. A bikapárti zenekritikus : Kroó György írásai az Élet és Irodalomban (1964-1996) - Dalos Anna 2012., 50. évf. 2. szám 230. - 235.o
Rec. Kodály Zoltán - levelei tükrében : Zoltán Kodály: Letters in English, French, German, Italian, Latin (Közreadja: Legánÿ Dezsõ, Legánÿ Dénes) - Dalos Anna 2005., 43. évf. 2. szám 232. - 236.o
Rec. Mit tehetünk Viski Jánosért? : Fancsali János: Viski János fiatalkori évei - Dalos Anna 1999., 37. évf. 4. szám 437. - 439.o
Rec. Liszt nyomában : Hamburger Klára: Liszt Ferenc zenéje - Domokos Zsuzsanna 2012., 50. évf. 3. szám 358. - 360.o
Rec. Ittzés Mihály angolnyelvû Kodály-tanulmánykötete : Mihály Ittzés: Zoltán Kodály, in Retrospect : a Hungarian National Composer is the 20th Century on the Border of East and West - Eõsze László 2002., 40. évf. 4. szám 471. - 474.o
Rec. Kodály Zoltán nagyszalontai gyûjtése (sajtó alá rendezte és szerkesztette Szalay Olga és Rudasné Bajcsay Márta) - Eõsze László 2001., 39. évf. 4. szám 465. - 467.o
Rec. Zenéről, zeneéletről az ezredfordulón - a Nyitrai Egyetem zenei tanszékének gyűjteményes kötetei : Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music - Integration - Interpretation 16. - Erdélyi-Molnár Klára 2014., 52. évf. 4. szám 478. - 480.o
Rec. Gábry György emlékére : (1927. április 23. - 1998. július 4.) - Fontana Gát Eszter 2001., 39. évf. 1. szám 109. - 110.o
Rec. Az új magyar zene hajnalán : pillanatfelvétel egy magyar zenész naplójából abs.
Die Morgenröte der neuen ungarischen Musik
Momentaufnahme aus dem Tagebuch eines ungarischen Musikers
László Gombos

In der Mitte des erste Jahrzehntes des 20. Jahrhunderts fand eine der bedeutendsten Wenden der ungarischen Musik statt, die mit dem Auftreten der mit den Namen Bartók und Kodály gekennzeichneten Generation verbunden ist. Dabei aber sah die vorangehende Generation die Werte der Vergangenheit durch diese Wende gefährdet, und betrachtete das Bewahren der Traditionen als ihre (vornehmliche) Aufgabe. Zu dieser konservativen Generation gehörte auch der weltberühmte Geiger und Lehrer Jenõ Hubay (1858-1937), dessen im Jahre 1903 einsetzendes Tagebuch als Leitfaden dieser Studie dient. Diese Aufzeichnungen zeigen das Bild der geschichtlichen Veränderungen aus einem eigenartigen Gesichtspunkt. Es erscheinen darin die Hauptfragen und Hauptereignisse der Zeit: Das Schaffen der ungarischen Kuntmusik, die Geburt von neuen Werken und ihr Schiksal, die Begegnung der Musikergenerationen und ihr Verhältnis zueinander, sowie die Ereignisse des Konzertlebens, des Lebens der Akademie für Musik, des Opernhauses. Der Traditionalist Hubay konnte die großen Talente der neuen Generationen erkennen, und versuchte Bartók am Angang seiner Karriere genauso behilflich zu sein, wie er einige Jahre davor auch Dohnányi half. Feststellungen, Ansichten in seinem Tagebuch klingen oft mit jenen in den Briefen des jungen Bartóks gleich.
Gombos László 2001., 39. évf. 3. szám 335. - 344.o
Rec. Mûveljük kertjeinket! : Ittzés Mihály: 22 zenei írás - Gönczy László 2001., 39. évf. 2. szám 229. - 232.o
Rec. Mûvészet és világfalu : Dolinszky Miklós: A Mozart-ûrhajó - Gönczy László 2000., 38. évf. 4. szám 409. - 413.o
Rec. A nagy biográfia befejezõ kötete : Alan Walker: Franz Liszt. Vol. 3: The Final Years - Hamburger Klára 1999., 37. évf. 2. szám 189. - 196.o
Rec. Egy vándor csepûrágó vidéki fellépései Franciaországban : Franz Liszt un saltimbanque en province - Hamburger Klára 2008., 46. évf. 1. szám 113. - 117.o
Rec. Liszt Ferenc utolsó napjai : növendéke, Lina Schmalhausen kiadatlan naplója alapján bevezette, jegyzetekkel ellátta és szerkesztette Alan Walker - Hamburger Klára 2008., 46. évf. 2. szám 227. - 231.o
Rec. Liszt levelei Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegné lányához - végre eredeti nyelven : Lettres de Franz Liszt à la princesse Marie de Hohenlohe-Schillingsfürst née de Sayn-Wittgenstein - Hamburger Klára 2011., 49. évf. 3. szám 366. - 372.o
Rec. Serge Gut újra Liszt zenéjérõl : SERGE GUT: Franz Liszt: Les éléments du langage musical - Hamburger Klára 2009., 47. évf. 3. szám 335. - 341.o
Rec. Hiánypótló kották : Veress Sándor: Kórusmûvek I-II. Közr. Berlász Melinda - Ittzés Mihály 2011., 49. évf. 1. szám 124. - 128.o
Rec. Mûvek, évek, alkalmak : Eõsze László: Örökségünk Kodály : válogatott tanulmányok - Ittzés Mihály 2002., 40. évf. 1. szám 121. - 125.o
Rec. A hiteles Erkel-kép felé : Erkel Ferenc: Bátori Mária (közr. Dolinszky Miklós és Szacsvai-Kim Katalin) - Kaczmarczyk Adrienne 2003., 41. évf. 1. szám 113. - 119.o
Rec. Itinerarium Lisztianum : Sólyom György: Kérdések és válaszok Liszt Ferenc pályájának utolsó szakaszában - Kaczmarczyk Adrienne 2000., 38. évf. 4. szám 405. - 408.o
Rec. Liszt 2000 : egy levélgyûjtemény és egy tanulmánykötet Hamburger Klára szerkesztésében - Kaczmarczyk Adrienne 2001., 39. évf. 1. szám 103. - 107.o
Rec. Vezetõkkel a Bánk bán-Labirintusban : Erkel Ferenc: Bánk bán. Opera három felvonásban Közreadta és bevezette: Dolinszky Miklós. (Erkel Ferenc Operái 3.) - Kaczmarczyk Adrienne 2010., 48. évf. 3. szám 369. - 375.o
Rec. Zenérõl Nyugattól Keletig : Szabolcsi Bence válogatott írásai - Kaczmarczyk Adrienne 2005., 43. évf. 1. szám 89. - 93.o
Rec. Új irány a Bartók-kutatásban : Vikárius László: Modell és inspiráció Bartók zenei gondolkodásában. A hatás jelenségének értelmezéséhez - Kárpáti János 1999., 37. évf. 4. szám 423. - 430.o
Rec. Zenetörténet - konferenciatörténet : Speaking of Music: Music conferences, 1835-1966. - Kárpáti János 2005., 43. évf. 2. szám 229. - 231.o
Rec. Dohnányi évkönyv 2004 (szerk. Sz. Farkas Márta) - Kelemen Éva 2005., 43. évf. 4. szám 461. - 464.o
Rec. Bepillantás egy kivételes elme rapszodikus és csapongó gondolataiba : György Ligeti: Gesammelte Schriften, hrsg. von Monika Lichtenfeld - Kerékfy Márton 2010., 48. évf. 1. szám 104. - 108.o
Rec. 16-17. századi felvidéki kottajegyzékek : Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16.-17. Storoæí - Király Péter 1999., 37. évf. 2. szám 185. - 188.o
Rec. Carl Philipp Emanuel Bach: "Kenner und Liebhaber" Collections I-II : C. P. E. Bach: The Complete Works, Series I, Volumes 4.1-2 - Komlós Katalin 2014., 52. évf. 2. szám 224. - 227.o
Rec. Egy zenei figura történeti etimológiája : Peter Williams: The Chromatic Fourth During Four Centuries of Music - Komlós Katalin 1999., 37. évf. 2. szám 197. - 207.o
Rec. Új Bach-irodalom : Peter Williams: The Organ Music of J. S. Bach - Peter Williams: The Life of Bach - Komlós Katalin 2004., 42. évf. 2. szám 211. - 216.o
Rec. Képes magyar zenetörténet (szerk. Kárpáti János) - Laki Péter 2005., 43. évf. 3. szám 353. - 354.o
Rec. Afrika vonzásában : Bartók Béla biskrai gyûjtõútja : Bartók és az arab népzene - Lampert Vera 2007., 45. évf. 3. szám 343. - 353.o
Rec. Ismerkedés Bartók alkotómûhelyével : Somfai László: Bartók Béla kompozíciós módszere - Lampert Vera 2000., 38. évf. 4. szám 393. - 396.o
Rec. Egy interjúkötet - benne egy neminterjú : Beszélgetések Bartókkal. Interjúk, nyilatkozatok. 1911-1945 (Összegyûjtötte, a szövegeket gondozta, és a jegyzeteket írta Wilheim András) - László Ferenc 2000., 38. évf. 3. szám 311. - 314.o
Rec. Zenetörténész és elemzõ zenetudós : Breuer János: Kodály és kora. Válogatott tanulmányok abs.
Music Historian and Analytical Musicologist
János Breuer: Kodály and his Age – Selected Essays
Ferenc László

Hungarian musicology has accepted the duality of German terminology, “systematic musicology” and “historical musicology” (systematische Musikwissenschaft – historische Musikwissenschaft in German) but the term used generally today is “music historian”. János Breuer, however, is not one of the “general” music historians but the par excellence music historian who has considered the age in which a work was composed as an inspiring, challenging and testing co-author of the composer. The title of his new book, Kodály and His Age, published on his 70th birthday by the Kecskemét Kodály Institute, is characteristic. The final section of the volume (I lived in such an age...) contains writings reflecting the composer’s reaction to historical events of his time. The third section introduces Kodály in his relationships to his Contemporaries and Disciples. The second section, entitled Bartók, Dohnányi, Kodály presents him as a member of “the Hungarian triad”. The first part, In the Workshop, proves that the author is not only a music historian but also a master of systematic musicology.
László Ferenc 2002., 40. évf. 4. szám 475. - 478.o
Rec. A kabbalától A fúga mûvészetéig - egy különleges könyv margójára : Gönz Zoltán: Bach testamentuma - Malina János 2010., 48. évf. 4. szám 469. - 472.o
Rec. Haydn-könyvek Kismartonból : Phänomen Haydn 1732-1809; Eisenstadt: Schauplatz musikalischer Weltliteratur - Regesten der Esterházyschen Acte musicalia und Acta theatralia in Budapest - Malina János 2009., 47. évf. 4. szám 469. - 473.o
Rec. „Symphonia hungarorum” : a „Magyarország zenekultúrájának ezer éve” címû kiállítás katalógusa - Mesterházi Máté 2002., 40. évf. 1. szám 107. - 110.o
Rec. Az imaginárius kör középpontja : Dolinszky Miklós: Idõrengés - Kilenc muzsikus, tíz vallomás - Mesterházi Máté 2005., 43. évf. 1. szám 85. - 88.o
Rec. Hommages à Somfai : Essays in Honor of László Somfai on His 70th Birtday : Studies int he Sources and the Interpretation of Music - Mikusi Balázs 2006., 44. évf. 2. szám 215. - 224.o
Rec. „Európai szemléletû” zene-elemzés : Kárpáti János: Bartók-analitika. Válogatott tanulmányok - Németh G. István 2005., 43. évf. 1. szám 99. - 103.o
Rec. A Kodály-emlékév tanulmánykötete : Berlász Melinda (szerk.): Kodály Zoltán és tanítványai - Paksa Katalin 2008., 46. évf. 2. szám 233. - 235.o
Rec. Egy kolozsvári népzenekutató válogatott írásai : Almási István: A népzene jegyében - Paksa Katalin 2010., 48. évf. 1. szám 109. - 112.o
Rec. Zenészek, zenék, tradíció : Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzenei hagyomány - Paksa Katalin 2009., 47. évf. 2. szám 217. - 219.o
Rec. „Bensõséges szakmázás” : Kárpáti János (szerk.): Szõllõsy András - Péteri Lóránt 2006., 44. évf. 1. szám 115. - 119.o
Rec. „Magyar rondó” : Dalos Anna: Forma, harmónia, ellenpont: Vázlatok Kodály Zoltán poétikájához - Péteri Lóránt 2008., 46. évf. 3. szám 325. - 330.o
Rec. Kis könyvek - nagy mesterek : Georg Feder: Haydns Streichquartette; Marius Flothuis: Mozarts Streichquartette; Marius Flothuis: Mozarts Klavierkonzerte - Pethõ Csilla 2000., 38. évf. 3. szám 315. - 319.o
Rec. "Csupa kérdés és talány" : A Deák-Szentes kézirat - Richter Pál 2014., 52. évf. 2. szám 228. - 231.o
Rec. Gyorsírás és fonográf : Sebõ Ferenc: Vikár Béla népzenei gyûjteménye - Richter Pál 2008., 46. évf. 3. szám 343. - 346.o
Rec. Istvánffy Benedek - harmadszor : Benedek Istvánffy: Offertories, Saint Benedict Mass - Richter Pál 2003., 41. évf. 4. szám 499. - 502.o
Rec. Talán mégsem marad torzó : megjelent Bartók Béla népzenei rendjének második kötete - Richter Pál 2008., 46. évf. 1. szám 109. - 112.o
Rec. A Bartók-emlékév fakszimile kiadása : Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára, opus 11, 1911 : autográf fogalmazvány. Közreadja Vikárius László - Somfai László 2007., 45. évf. 4. szám 449. - 455.o
Rec. Apámról - A másik Bartók-fiú emlékezik : Peter Bartók: My Father - Somfai László 2002., 40. évf. 4. szám 467. - 470.o
Rec. A kenguruktól a rénszarvasokig : Dorottya Fabian: Bach Performance Practice 1945-1975 - Spányi Miklós 2005., 43. évf. 1. szám 94. - 98.o
Rec. A 20. század magyar zenetörténete – „földközelbõl” : Vallomások a zenérõl. Farkas Ferenc válogatott írásai (közr. Gombos László) - Sz. Farkas Márta 2005., 43. évf. 1. szám 104. - 108.o
Rec. Liszt és Beethoven - kiállítási katalógus (szerk. Evelyn Liepsch. A magyar kiállítást gondozta Eckhardt Mária) - Sz. Farkas Márta 2004., 42. évf. 1. szám 87. - 90.o
Rec. Zongora ≠ zongora? Komlós Katalin: Fortepianók és zenéjük : Németország, Ausztria és Anglia, 1760-1800 - Székely András 2006., 44. évf. 2. szám 235. - 238.o
Rec. Aszobik, taikok és mikók : Kárpáti János: Tánc a mennyei barlang elõtt. Zene és mítosz a japán rituális hagyományban (A kagura) - Tari Lujza 2000., 38. évf. 1. szám 101. - 108.o
Rec. Hagyomány és újjászületés : Folk Song Tradition, Revival and Re-Creation (ed. by Ian Russel and David Atkinson) - Tari Lujza 2005., 43. évf. 3. szám 355. - 360.o
Rec. Hangokkal körülvéve : Pap János: Hang - ember - hang - Ujházy László 2003., 41. évf. 1. szám 121. - 123.o
Rec. Vadászat jelentésre : (Jelentés egy zeneszemiotikai magaslesbõl) : Raymond Monelle: The Musical Topic. Hunt, Military and Pastoral - Veres Bálint 2008., 46. évf. 4. szám 471. - 476.o
Rec. Akinek nem térkép ama táj... : László Ferenc: Bartók markában. Tanulmányok és cikkek (1981-2005) - Vikárius László 2007., 45. évf. 1. szám 99. - 104.o
Rec. Messiaen - elméletének tükrében : Olivier Messiaen: Traîté de rythme, de couleur et d’ornithologie - Wilheim András 1999., 37. évf. 4. szám 431. - 436.o