Kárpáti András

(2 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
Aristoxenos és a pythagoreusok - 1990., 31. évf. 3. szám 227. - 232.o
Rec. Források az ókori zeneesztétika történetéhez : válogatta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ritoók Zsigmond - 1986., 27. évf. 1. szám 109. - 111.o